Přeskočit obsah

Kontexty a sdílení úloh

Vytváření a správa úloh se může odehrávat v různých kontextech. Kontext v této souvislosti označuje určitou oblast vaší instalace Moodlu (kategorie kurzů, kurz nebo jednotlivá činnost). Každý kontext obsahuje hierarchicky uspořádané kategorie; vyšší kontext navíc umožňuje použít v něm uložené úlohy i ve všech vnořených kontextech (viz obr. 1).

Ve výchozím nastavení mají učitelé práva vytvářet a spravovat úlohy nejvýše v kontextu kurzu. Práva ke správě úloh ve vyšších kontextech (různé kategorie kurzů, příp. celý systém) přiděluje učitelům správce systému pomocí speciálně vytvořené role. Tímto způsobem je pak možné jednoduše sdílet a používat stejné testové úlohy pro více kurzů, a to bez nutnosti je kopírovat či opětovně vytvářet.

Vysvětlení funkce kontextů úloh

Na diagramu níže (obr. 1) lze vidět vnořené kontexty. Úlohy jsou v nich uloženy podobně jako soubory ve složkách na disku počítače. Při výchozím nastavení mohou učitelé vytvářet úlohy v kontextu kurzu (na diagramu např. “Všeobecný přehled XX. století”, “Historie náboženských konfliktů” nebo “Průmyslová revoluce”) nebo v kontextu jednotlivé činnosti (např. Testu). 

Takto vytvořené úlohy lze použít pouze v jejich příslušných kontextech - např. úlohu vytvořenou v kontextu kurzu “Všeobecný přehled” lze využít v kontextu činnosti test “Spisovatelé XX. století”, protože tato činnost je součástí (vnořeným kontextem) zmíněného kurzu. Nelze ji však využít například v kontextu kurzu “Průmyslová revoluce”.

Je však možné vytvořit úlohy v kontextu kategorie kurzů “Historický ústav” a umožnit učiteli správu úloh, které tomuto kontextu náležejí. Tyto úlohy lze pak využít v kterémkoliv ze tří zobrazených kurzů, a to proto, že vyšší kontext “Historický ústav” je obsahuje všechny.

Nelze je však využít v žádném kurzu v kontextu “Divadelní věda” ani “Psychologický ústav”. K tomu by bylo nutné vytvořit nebo přesunout tyto úlohy do nadřazeného kontextu “Filozofická fakulta”.

Obr. 1: Kontexty úloh

Každý kontext tedy umožňuje nakládat s úlohami, které se nacházejí ve všech jemu nadřazených kontextech, avšak pouze za předpokladu, že k tomu má uživatel oprávnění. Příklad:

  • V kontextu “Historický ústav” je tedy možné využít úlohy z kontextů “Filozofická fakulta” a “Historický ústav”.
  • V kontextu kurzu “Všeobecný přehled” jsou přístupné úlohy z kontextů “Filozofická fakulta”, “Historický ústav” a “Všeobecný přehled”.
  • V kontextu činnosti Test “Spisovatelé XX. století” jsou přístupné úlohy z kontextů “Filozofická fakulta”, “Historický ústav”, “Všeobecný přehled” a “Spisovatelé XX. století”.

Aby mohl učitel používat úlohy, které se nacházejí mimo kontext jeho kurzu, musí požádat správce systému o přidělení potřebných oprávnění.

Sdílení úloh pro více kurzů

Výchozí nastavení sdílení je takové, že uživatelé mohou vytvářet a spravovat pouze úlohy vytvořené v kontextu kurzů, v nichž jsou učiteli.

Je však možné vytvořit speciální roli, která umožní sdílení vlastních úloh pro více kurzů. Tato role se nazývá Uživatel sdílených úloh (Shared Question User) a může vám ji přidělit administrátor systému. Jak tuto roli využít? Prvním krokem je přejít na stránku v bloku *Správa/Banka úloh/Kategorie. *

  1. Pokud máte přidělenu roli Uživatel sdílených úloh, měla by se vám zobrazit zvláštní sekce s názvem např. “Kategorie úloh v kontextu ‘Kategorie: Ústav slavistiky’” (obr. 2).
  2. V sekci Přidat kategorii vyberte jako nadřazenou kategorii zmíněnou v předchozím kroku.
  3. Novou kategorii pojmenujte zadáním názvu do pole “Název”.
  4. Pro přehlednost je dobré doplnit kategorii popisem, který se zobrazí v hierarchii kategorií.
  5. Kategorii uložte kliknutím na tlačítko “Přidat kategorii.”


    Obr. 2: Vytvoření nové kategorie pro sdílení úloh napříč kurzy

Od této chvíle můžete v nově vzniklé sdílené kategorii vytvářet nové úlohy, případně do ní přesunout úlohy již existující (výše na této stránce se dozvíte jak vytvořit novou úlohu a přesunout/zkopírovat stávající úlohy).

Poznámka

Sdílení úloh podle výše uvedeného postupu je možné pouze v rámci konkrétní hierarchie kontextů (tj. aktivita - kurz - kategorie kurzů - systém). V případě, že figurujete jako učitelé v kurzech, které spadají do jiné kategorie kurzů (např. jiná katedra/ústav či fakulta), a nemáte zároveň práva na sdílení úloh v nejvyšším kontextu systému, sdílení úloh pro takovéto kurzy nebude možné.

Dále v nápovědě