Přeskočit obsah

Přetažení více souborů na hlavní stranu kurzu

Nejjednodušší způsob, jak nahrát do kurzu více souborů najednou, je přetáhnout je z počítače přímo na hlavní stranu kurzu.

Postup je podobný jako u přetažení jediného souboru na hlavní stranu kurzu, ve svém počítači však musíte označit více souborů najednou. Postupujte následovně: 

  1. Klikněte na tlačítko “Zapnout režim úprav” v pravém horním rohu kurzu.
  2. Vyhledejte si v průzkumníku či jiném správci souborů soubory, které chcete přetáhnout do kurzu. Označte soubory myší a přetáhněte je do sekce kurzu, kde chcete, aby se zobrazily (viz obr. 1).
  3. Pokud vkládáte do kurzu obrazové soubory, zobrazí se vyskakovací okno s možnostmi vložení obrázku. Zvolte možnost Vytvořit studijní materiál typu Soubor a klikněte na tlačítko “Vložit” (obr. 2). Tento proces opakujte u všech souborů, které jste přetáhli.
  4. Počkejte, dokud se soubory do kurzu nenahrají. Nahrávání může trvat i delší dobu, v závislosti na velikosti souborů a rychlosti vašeho připojení. U všech nahraných souborů se zobrazí ikona (liší se podle typu souboru) a název souboru.
  5. Pomocí editačních ikon v rozbalovací nabídce můžete například odsadit soubor, změnit rozšířená nastavení pomocí tlačítka “Aktualizovat” či soubor odstranit. Pomocí ikony pera vedle názvu souboru můžete jeho název rychle změnit (viz obr. 3). 

Dále v nápovědě