Přeskočit obsah

Přetažení více souborů do pole pro nahrání souborů

Do pole pro nahrání souborů (pole se šipkou) lze přetáhnout více souborů najednou, přičemž postup je stejný jako u přetahování jediného souboru.

V tomto případě je příkladem odevzdávání úkolů, ostatní okna pro nahrání souborů fungují na naprosto stejném principu. U modulu Úkol je samozřejmě potřeba, aby bylo povoleno nahrávání více souborů v samotném Nastavení úkolu (v původním nastavení je vždy povoleno vložení pouze 1 souboru).

Postup je následující:

  1. Najděte v průzkumníku či jiném správci souborů soubory, které chcete vložit do pole pro nahrání souborů. Označte tyto soubory primárním tlačítkem myši a přetáhněte je do pole pro nahrání souborů (viz obr. 1).

    Obr. 1: Přetažení více souborů najednou do pole pro nahrání souborů

  2. Počkejte, dokud se soubory do pole nahrají. Nahrávání souborů může trvat i delší dobu v závislosti na velikosti souborů a rychlosti vašeho připojení. U nahraných souborů se zobrazí název a ikona či náhled, v případě obrázků (viz obr. 2).

    Obr. 2: Odevzdané soubory

  3. Po nahrání a nastavení všech souborů uložte provedené změny.

Dále v nápovědě