Přeskočit obsah

Reset kurzu

Popis funkce Reset kurzu

Pokud nechcete vytvořit novou kopii kurzu, ale pouze vymazat ze stávajícího kurzu uživatelská data, využijte funkci Reset kurzu. Nastavení kurzu i jeho obsah bude zachován, odstraní se však uživatelská data (např. příspěvky ve fóru, odevzdané úkoly, pokusy v testu či známky uživatelů). Můžete zvolit, která uživatelská data chcete odstranit (viz dále).

Pro zahájení resetování kurzu klikněte na odkaz Reset v bloku Nastavení/Správa kurzu v tom kurzu, ze kterého chcete odstranit uživatelská data (viz obr. 1). 

Pozor

Tento proces je nevratný. Po dokončení procesu obnovy kurzu budou uživatelská data z tohoto kurzu nenávratně odstraněna, buďte proto opatrní při používání této funkce a pečlivě si zkontrolujte, zda resetujete ten správný kurz.

Poznámka

Resetování kurzu nefunguje v případě, že kurz využívá nestandardní modul Úkol s opravou.

Obr. 1: Odkaz Reset v postranním bloku Nastavení

Nastavení resetování kurzu

Níže jsou popsány možnosti resetu kurzu. Nastavení jsou rozdělena do sekcí. Ve výchozím zobrazení je rozbalená pouze sekce Obecná nastavení. Ostatní sekce lze rozbalit kliknutím na název dané sekce, případně můžete zobrazit všechny sekce kliknutím na odkaz Rozbalit vše (viz obr. 2).

Poznámka

Pomocí tlačítka “Vyberte výchozí” dole na stránce (viz dále obr. 17) vyberete výchozí nastavení resetování kurzu, pomocí kterého z kurzu odstraníte studenty a jejich uživatelská data.

Obecná nastavení

V nastavení resetu nalezneme nejprve sekci Obecná nastavení, která slouží ke zvolení data začátku kurzu a k výběru položek k odstranění (viz obr. 2).

 1. Datum začátku kurzu. Pokud používáte týdenní uspořádání kurzu, bude první týden kurzu začínat dnem, který zde uvedete. Od tohoto dne budou též zobrazovány protokoly o činnosti v kurzu.

 2. Položky k odstranění. Zaškrtnutím pole odstraníte příslušnou položku z kurzu.

  Obr. 2: Obecná nastavení resetu kurzu

Role

(Tato nastavení jsou ve výchozím zobrazení sbalená. Zobrazíte je kliknutím na název sekce.)

 1. Vyškrtnout uživatele. Vyberte, které uživatele chcete z kurzu vyškrtnout (viz obr. 3). Vícero rolí vyberete klikáním myší se stisknutou klávesou Ctrl.

  Pozor

  Pokud vyškrtnete uživatele s rolí Učitele, ztratíte do kurzu přístup.

 2. Odstranit všechna lokální přidělení rolí. Zaškrtnutím tohoto pole zrušíte všechny lokálně přidělené role v kurzu (např. přidělení role Učitel vybranému studentovi v rámci vybraného testu, aby mohl upravovat modul Test a vytvářet Testové úlohy).
  Toto nastavení je rozšiřujicí, tedy dostupné po kliknutí na “Ukázat rozšířená nastavení”:

 3. Odstranit všechna lokální přenastavení v kurzu. Zaškrtnutím tohoto pole zrušíte všechna lokální přenastavení rolí v kurzu (např. přidělení pravomoci editovat obsah modulu Kniha všem uživatelům s rolí Student).

  Obr. 3: Sekce Role v nastavení resetu kurzu

Klasifikace

(Tato nastavení jsou ve výchozím zobrazení sbalená. Zobrazíte je kliknutím na název sekce.)

 1. Odstranit všechny položky a kategorie. Zaškrtnutím pole odstraníte všechny položky a kategorie známek v klasifikaci kurzu (viz obr. 4).

 2. Odstranit všechny známky. Zaškrtnutím pole odstraníte všechny známky zapsané v Klasifikaci kurzu.

  Poznámka

  Tato funkce odstraní pouze ty známky, které byly zadány přímo v Klasifikaci (například známky zadané k tzv. “Offline” úkolům). Známky, které jsou do Klasifikace posílány automaticky z jednotlivých modulů, budou odstraněny pouze tehdy, odstraníte-li také uživatelská data z daného modulu (např. testové pokusy, odevzdané úkoly, atd.).

  Obr. 4: Sekce Klasifikace v nastavení restu kurzu

Skupiny

(Tato nastavení jsou ve výchozím zobrazení sbalená. Zobrazíte je kliknutím na název sekce.)

Rozšiřujicí nastavení (dostupné po kliknutí na “Ukázat rozšířená nastavení”):

 1. Odstranit všechny skupiny. Zaškrtnutím pole odstraníte všechny skupiny uživatelů z kurzu (viz obr. 5). Seskupení v kurzu zůstanou zachována.

 2. Odebrat všechna členství ve skupině. Zaškrtnutím pole odstraníte všechny uživatele ze všech skupin v kurzu. Samotné skupiny a seskupení zůstanou zachovány.

 3. Odstranit všechna seskupení. Zaškrtnutím pole odstraníte všechna seskupení skupin uživatelů z kurzu. Společně se seskupeními budou z kurzu odstraněny také skupiny.

 4. Odebrat všechny skupiny ze seskupení. Zaškrtnutím pole odeberete všechny skupiny ze všech seskupení v kurzu. Seskupení i skupiny zůstanou zachovány, skupiny však již nebudou zařazeny do seskupení.

  Poznámka

  Ve všech případech budou uživatelé v kurzu nadále zapsaní, zruší se pouze jejich členství ve skupinách a seskupeních.

  Obr. 5: Sekce Skupiny v nastavení resetu kurzu

Nastavení resetování jednotlivých modulů

Následující sekce nastavení jsou zobrazeny pouze tehdy, využíváte-li v resetovaném kurzu daný modul. Níže jsou ukázány možnosti resetu některých z modulů.

Chatování

(Tato nastavení jsou ve výchozím zobrazení sbalená. Zobrazíte je kliknutím na název sekce.)

Zaškrtnutím pole Odstranit všechny zprávy (viz obr. 6) vymažete z kurzu všechna proběhlá chatování.

Obr. 6: Sekce Chatování v nastavení resetu kurzu

Ankety

(Tato nastavení jsou ve výchozím zobrazení sbalená. Zobrazíte je kliknutím na název sekce.)

Zaškrtnutím pole Odstranit všechny odpovědi (viz obr. 7) odstraníte všechny odpovědi studentů ve všech Anketách kurzu.

Obr. 7: Sekce Ankety v nastavení resetu kurzu

Databáze

(Tato nastavení jsou ve výchozím zobrazení sbalená. Zobrazíte je kliknutím na název sekce.)

 1. Odstranit všechny záznamy. Zaškrtnutím pole odstraníte všechny záznamy vložené do všech Databází v kurzu (viz obr. 8).
 2. Odstranit záznamy od uživatelů, kteří zde nejsou zapsáni. Zaškrtnutím pole odstraníte všechny záznamy vložené do všech Databází v kurzu, které byly vloženy těmi uživateli, kteří již nejsou v kurzu zapsáni.
 3. Odstranit všechna hodnocení. Zaškrtnutím pole odstraníte hodnocení udělená studentům v rámci všech Databází kurzu.
 4. Odstranit všechny komentáře. Zaškrtnutím pole odstraníte komentáře všech uživatelů ke všem databázovým záznamům v kurzu.

Fóra

(Tato nastavení jsou ve výchozím zobrazení sbalená. Zobrazíte je kliknutím na název sekce.)

 1. Odstranit všechny příspěvky. Zaškrtnutím pole vymažete všechny příspěvky ve všech diskusních Fórech v kurzu (viz obr. 9).

 2. Odstranit všechna hodnocení. Zaškrtnutím pole odstraníte hodnocení udělená studentům v rámci všech Fór v kurzu.

  Rozšiřujicí nastavení (dostupné po kliknutí na “Ukázat rozšířená nastavení”):

 3. Odstranit všechny příspěvky z. Zde můžete specifikovat typ fóra, ze kterého chcete odstranit příspěvky.

 4. Odstranit uživatelské nastavení odebírání příspěvků z Fóra. Zaškrtnutím tohoto políčka bude u každého uživatele odstraněno jeho nastavení odebírání příspěvků z Fóra. Více se o odebírání příspěvků dočtete na stránce věnované nastavení modulu Fórum, v sekci Odebírání a sledování.

 5. Odstranit všechna přihlášení k odběru příspěvků. Zaškrtnutím pole odeberete všechny odběratele všech Fór v kurzu. Více o odebírání příspěvků se dovíte zde.

 6. Vypnout všechna označování nepřečtených příspěvků. Zaškrtnutím pole zrušíte zvýraznění nepřečtených příspěvků ve všech Fórech v kurzu.

  Obr. 9: Sekce Fóra v nastavení resetu kurzu

Průzkumy

(Tato nastavení jsou ve výchozím zobrazení sbalená. Zobrazíte je kliknutím na název sekce.)

 1. Smazat všechny odpovědi. Zaškrtnutím pole odstraníte z kurzu všechny odpovědi studentů ze všech Průzkumů (viz obr. 10).
 2. Smazat poznámky k odpovědím. Zaškrtnutím pole odstraníte z kurzu všechny poznámky učitele vepsané do pole Vaše soukromé postřehy a poznámky k odpovědím studentů.

Přednášky

(Tato nastavení jsou ve výchozím zobrazení sbalená. Zobrazíte je kliknutím na název sekce.)

Zaškrtnutím pole Odstranit všechny pokusy o absolvování přednášky (viz obr. 11) vymažete z kurzu všechny průchody všemi Přednáškami.

Obr. 11: Sekce Přednášky v nastavení resetu kurzu

Slovníky

(Tato nastavení jsou ve výchozím zobrazení sbalená. Zobrazíte je kliknutím na název sekce.)

 1. Odstranit záznamy ze všech slovníků. Zaškrtnutím pole odstraníte z kurzu všechny slovníkové položky (viz obr. 12).
 2. Odstranit záznamy uživatelů, kteří zde nejsou zapsáni. Zaškrtnutím pole odstraníte z kurzu slovníkové položky vložené těmi uživateli, kteří již nejsou v kurzu zapsáni.
 3. Odstranit všechna hodnocení. Zaškrtnutím pole odstraníte hodnocení udělená studentům v rámci všech Slovníků v kurzu.
 4. Odstranit všechny komentáře. Zaškrtnutím pole odstraníte komentáře všech uživatelů ke všem slovníkovým položkám v kurzu.

  Rozšiřujicí nastavení (dostupné po kliknutí na “Ukázat rozšířená nastavení”):

 5. Odstranit záznamy z. Zde můžete specifikovat typ slovníku, ze kterého chcete odstranit záznamy.

Testy

(Tato nastavení jsou ve výchozím zobrazení sbalená. Zobrazíte je kliknutím na název sekce.)

Zaškrtnutím pole Odstranit všechny pokusy (viz obr. 13) vymažete z kurzu všechny testové pokusy a jejich hodnocení.

Obr. 13: Sekce Testy nastavení resetu kurzu

Wiki

(Tato nastavení jsou ve výchozím zobrazení sbalená. Zobrazíte je kliknutím na název sekce.)

 1. Odstranit všechny štítky wiki. Zaškrtnutím pole odstraníte štítky použité v rámci všech Wiki v kurzu.

  Poznámka

  Tato funkce není v instalaci Moodle na FF MU (ELF) dostupná.

 2. Odstranit všechny komentáře. Zaškrtnutím pole odstraníte komentáře všech uživatelů ke všem wiki stránkám v kurzu.

Úkoly

(Tato nastavení jsou ve výchozím zobrazení sbalená. Zobrazíte je kliknutím na název sekce.)

Zaškrtnutím pole Odstranit všechna řešení úkolu (viz obr. 15) vymažete z kurzu všechny odevzdané úkoly všech studentů ve všech Úkolech.

Obr. 15: Sekce Úkoly nastavení resetu kurzu

Reset není implementován

(Tato nastavení jsou ve výchozím zobrazení sbalená. Zobrazíte je kliknutím na název sekce.)

Rozšiřujicí nastavení (dostupné po kliknutí na “Ukázat rozšířená nastavení”).

V této sekci naleznete seznam modulů, které jsou využity v resetovaném kurzu, ale funkce reset pro ně nefunguje (viz obr. 16).

Obr. 16: Sekce Reset není implementován v nastavení resetu kurzu

Postup resetování kurzu

 1. Pro zahájení resetování kurzu klikněte na odkaz Reset v bloku Nastavení/Správa kurzu v tom kurzu, ze kterého chcete odstranit uživatelská data (viz obr. 1).

 2. Zvolte vhodná nastavení – viz výše.

  Poznámka

  Pomocí tlačítka “Vyberte výchozí” dole na stránce (viz obr. 17) vyberte výchozí nastavení resetování kurzu, pomocí kterého z kurzu odstraníte studenty a jejich uživatelská data.

  Obr. 17: Tlačítko “Vyberte výchozí” pro výchozí nastavení resetování kurzu

 3. Pokračujte kliknutím na tlačítko “Resetovat kurz” dole na stránce (viz obr. 17). 

 4. V přehledové tabulce zkontrolujte průběh resetování kurzu a klikněte na tlačítko “Pokračovat” (viz obr. 18), čímž se dostanete na hlavní stranu zresetovaného kurzu.

  Obr. 18: Přehledová tabulka průběhu resetování kurzu a tlačítko “Pokračovat” pro zobrazení zresetovaného kurzu

Dále v nápovědě