Přeskočit obsah

Přenos kurzu mezi instalacemi

Warning

The English version of this page is available here.

V rámci stávajícího životního cyklu ELFu je třeba každý rok přenést kurzy, které budete chtít v daném období využívat, do aktuální verze ELFu.

Postup převedení kurzu ze starší verze ELFu

Převod provádějte v nové verzi ELFu, do které chcete kurzy převést.

 1. Klikněte na tlačítko Přenos kurzu v záhlaví stránky. Vyberte záložku s obdobím, ze kterého chcete kurz přenést a do vyhledávacího pole zadejte část názvu kurzu, který chcete převést. Použít můžete dlouhý i krátký název kurzu.

  Vyhledání dostupných kurzů k převodu

  Které kurzy můžete přenášet?

  Do nové verze ELFu můžete přenášet své kuzy ze starších období, ve kterých máte roli Učitel. Každý kurz lze do dané verze přenést pouze jednou – pokud je v kurzu více vyučujících, převádí jej pouze jeden z nich na základě interní domluvy.

 2. Zobrazí se Vám seznam kurzů, které odpovídají zadanému dotazu. Zatrhněte ty, které chcete přenést do nové instalace, a klikněte na Nahrát.

  Zvolte, které kurzy chcete převést

 3. Zvolené kurzy se zařadí do fronty k přenesení. Můžete se vrátit zpět (odkaz Zpět na výběr) a zařadit do fronty další kurzy.

  Převod dále probíhá na pozadí a nevyžaduje další kroky z Vaší strany. Z ELFu se můžete odhlásit nebo pokračovat v práci s jinými kurzy.

 4. Po dokončení převodu se kurzy objeví mezi Vašimi kurzy na titulní stránce ELFu. Do kurzu pak můžete zapsat studenty a případné další vyučující.

Co když se Vám kurz nepřevedl?

Kurzy zadané k převodu budete mít v nové verzi ELFu obvykle k dispozici během několika minut. U větších kurzů může převod trvat déle. U některých kurzů může přenos selhat, v takových případech Vám s přenesením kurzu pomůže uživatelská podpora ELFu.

Stav přenosu svého kurzu můžete zkontrolovat na stránce Zadané převody.

Kontrola stavu zadaných převodů
Co znamenají jednotlivé stavy?

Na stránce se pro každý kurz zobrazuje, jaký je stav jeho převodu a zda při převodu nedošlo k chybě.

Stav Význam
Kurz přidán Kurz byl zařazen do fronty a čeká na převedení.
Převod probíhá Vytváří se kopie kurzu v nové instalaci.
Chyba převodu Převod kurzu se nezdařil. Systém se o převod pokusí znovu při nejbližší příležitosti.
Převod dokončen Kopie kurzu byla v nové instalaci vytvořena a je připravena k použití.

Co přesně znamená Chyba převodu?

Stav Chyba převodu signalizuje, že proces přenesení kurzu v některé fázi selhal. To může mít několik různých příčin a systém se pokusí vyloučit ty nejběžnější tím, že zkusí kurz s časovým odstupem několika hodin znovu přenést. Samotný chybový stav tedy ještě nemusí nutně znamenat, že se kurz automaticky přenést nepodaří.

Pokud se Vám u některého kurzu zobrazí stav Chyba převodu, počkejte prosím do druhého dne, a pokud převod ani tak neproběhne, kontaktujte uživatelskou podporu. Pracovníci Kanceláře e-learningu CIT FF Vám pomohou problém vyřešit.

Kontaktovat podporu

Časté dotazy

Kdy můžu své kurzy přenášet?

Kurzy můžete přenášet v průběhu celého akademického roku, od okamžiku zpřístupnění nové verze ELFu (v průběhu prázdnin) až po její přepnutí do archivní verze (krátce po začátku dalšího akademického roku). O spuštění možnosti přenosu kurzů budete vždy informování i přímo v ELFu.

V přeneseném kurzu se nezobrazuje část obsahu

Kurzy se automatickým přenosem převádí bez uživatelských dat (tj. údajů o studujících, jejich aktivitách, odevzdaných úkolech, známkách apod.). Uživatelská data jsou i příspěvky v diskuzních fórech, záznamy v databázích apod. Tento typ obsahu se proto při přenosu nezachová. Pokud u některých modulů tento typ obsahu potřebujete zachovat, kontaktujte uživatelskou podporu ELFu, s převodem Vám pomůžeme.

V případě modulu Databáze můžete záznamy přenést i pomocí exportu záznamů

Starý kurz se mi nedaří dohledat

Pokud se vám kurz neobjevuje ve výsledcích vyhledávání, zkontrolujte prosím

 • zda jste v původním kurzu zapsáni s rolí Učitel,
 • zda původní kurz hledáte ve správném období (přepíná se pomocí záložek nad vyhledávacím polem),
 • zda zadáváte správně název původního kurzu (dejte si pozor např. na nadbytečné mezery na začátku názvu)

Musím do kurzu znovu zapisovat uživatele?

Do převedeného kurzu je třeba znovu zapsat studující i případné další vyučující. Pro zápis studujících doporučujeme využít automatický zápis podle IS MU, pro zápis vyučujících pak ruční zápis.

Jak mohu kurz zkopírovat v rámci jednoho období

Pro vytvoření kopie kurzu v rámci jednoho období (například kopie podzimního kurzu pro jarní semestr) můžete využít funkce importu aktivit či zálohy a obnovení. Podrobnější informace najde v návodu k záloze a obnovení.

Jak dlouho budou dostupné starší verze mých kurzů?

Starší verze Vašich kurzů budou pro Vás i původní studující dostupné po dobu 5 let. Není tedy třeba kurzy preventivně přenášet každý rok, pokud je neplánujete skutečně využívat.