Přeskočit obsah

Úprava hlavní strany kurzu

Když chcete na hlavní straně kurzu cokoliv upravovat, musíte si kliknutím na tlačítko Zapnout režim úprav v pravé horní části stránky (viz obr. 1).

Obr. 1: Tlačítko "Zapnout režim úprav" se po jeho zapnutí změní na tlačítko "Vypnout režim úprav"

Po zapnutí režimu úprav se na stránce objeví editační ikony, rozbalovací nabídky, možnost přidat činnost nebo studijní materiál a na místě tlačítka Zapnout režim úprav tlačítko Vypnout režim úprav (viz obr. 2). 

  1. Upravit název sekce - po kliknutí na tuto ikonu je možné změnit název sekce. Úpravu je nutné potvrdit stisknutím klávesy Enter.
  2. Přesunout sekci - pokud vám nevyhovuje pořadí sekcí, můžete je v rámci kurzu přesouvat, a to pomocí ikony Přesunout. Klikněte na ikonu a tahem myší sekci přesuňte na požadované místo.
  3. Upravit název - stejná ikona jako v případě úpravy názvu sekce u jednotlivých činností nebo materiálů umožňuje změnit jejich název.
  4. Rozbalovací nabídky Upravit - ta, která se nachází v pravém horním rohu sekce, umožňuje upravit celou sekci, ostatní se vztahují k činnostem/materiálům na příslušném řádku.
  5. Přidat činnost nebo studijní materiál - kliknutím na tento odkaz přidáte do kurzu další materiály nebo činnosti.
  6. Přesunout činnost / studijní materiál - jednotlivé činnosti a materiály můžete rovněž přesouvat pomocí ikony Přesunout. V tomto případě se ikona nachází vlevo u jednotlivých činností/materiálů.
  7. Ikony pro úpravu bloků - viz dále.

Obr. 2: Hlavní strana kurzu v režimu úprav

Úpravy, které je možné provádět v rámci úpravy sekce:

  • Upravit týden/téma/sekci - dle volby uspořádání. Zde je možné změnit název sekce a přidat popis (text, obrázek, video) prostřednictvím HTML editoru. Rovněž je možné nastavit omezení přístupu.
  • Skrýt/zobrazit týden/sekci - při kliknutí se celá sekce studentům skryje/zobrazí.
  • Odstranit téma/týden, v případě dlaždicového uspořádání Smazat sekci - pomocí této volby můžete smazat celou sekci, a to včetně všech materiálů v ní vložených.

Obr. 3: Úpravy sekce

Poznámka

Při nastavení Týdenního uspořádání se možnost zvýraznění nezobrazuje, protože aktuální týden se zvýrazňuje automaticky dle data.

O možnostech editace činností a studijních materiálů viz dále.

Pro vypnutí režimu úprav klikněte na tlačítko Vypnout režim úprav v pravém horním rohu, na místě tlačítka “Zapnout režim úprav” (viz obr. 2).

Dále v nápovědě