Přeskočit obsah

ČKD/FAQ

Mohou studenti provést více než jeden výběr v jednom Výběru skupiny?

Ano, studentům je možné toto dovolit. Nastavení učitel provede pomocí položky Umožnit zápis do více skupin v sekci Různá nastavení na stránce Nastavení Výběru skupiny. Studenti poté mají možnost zapsat se v rámci jednoho výběru skupiny do libovolného počtu skupin. Zda je vhodné toto umožnit, záleží na účelu výběru skupiny.

Mohou studenti měnit svůj výběr?

Student může svůj výběr změnit pouze tehdy, pokud tak učitel dovolí pomocí položky Umožnit změnu výběru v sekci Různá nastavení na stránce Nastavení Výběru skupiny. Student v tomto poté není nijak omezen a svůj výběr může kdykoliv změnit.

Dále v nápovědě

Zeptejte se na diskusních fórech Moodlu: