Přeskočit obsah

Podmíněné větvení otázek

Podmíněné větvení otázek umožňuje navázat otázku na konkrétní odpověď v některé z předcházejících otázek. Závisí tedy na odpovědi respondenta, která otázka bude následovat. Takto lze do jisté míry upravit Dotazování potřebám jednotlivých respondentů, ušetřit jim odpovídání na irelevantní otázky apod.

Podmíněné větvení je organizováno prostřednictvím stránek, které obsahují jednu nebo více dceřiných otázek závislých na otázce mateřské. Dceřiné otázky je možno přiřazovat k otázkám typu Ano/Ne, Přepínač a Rozbalovací nabídka.

Nastavení větvení otázek

Chcete-li v Dotazování používat větvené otázky, musí být v modulu větvení povoleno. Postup nastavení je následující:

 1. Klikněte na odkaz již vytvořeného Dotazování na hlavní straně kurzu.

 2. V bloku Správa/Správa Dotazování/Upravit nastavení přejděte do sekce Možnosti odpovědi.

 3. Z rozbalovací nabídky s názvem Povolit větvení otázek vyberte možnost “Ano” (viz obr. 1)  a nastavení uložte.

  Obr. 1: Zobrazení možností Povolit větvení otázek v nastavení Dotazování

Vytvoření větvených otázek

Aby bylo možné vytvořit dceřiné otázky, musí v Dotazování již existovat potenciální mateřské otázky, tedy otázka typu Ano/Ne, Přepínač nebo Rozbalovací nabídka. Dceřiné otázky se budou vázat právě k možným odpovědím na tyto otázky.

Dceřinou otázky lze vytvořit jak z nové otázky, tak z otázky vytvořené již dříve:

 1. V bloku Správa/Správa Dotazování/Otázky u již vytvořené otázky klikněte na ikonu Upravit. Přidáváte-li otázku novou, stačí v bloku Správa/Správa Dotazování/Otázky vybrat požadovaný typ otázky, kliknout na tlačítko “Přidat vybraný typ otázky” a tím přejdete na upravování dané otázky.
 2. V upravování otázky z rozbalovací nabídky s názvem Mateřská otázka vyberte tu možnost odpovědi, ke které má být tato dceřiná otázka vázána.

Poznámka

K větvené otázce je vždy automaticky přiřazena Nová stránka, aby byly následující otázky skryty a účastníkovi tak byly postupně zobrazovány pouze ty otázky, které se vztahují k jeho zvoleným odpovědím (viz obr. 8 níže).

Pozor

Aby bylo možné otázku větvit, musí být v jejím nastavení vždy nutně vyplněno pole Název otázky. 

Příklad

Na tomto příkladu si můžete vyzkoušet vytvoření Dotazování s větvenými otázkami.

 1. Vytvořte novou činnost Dotazování, přejděte na sekci Možnosti odpovědi, z rozbalovací nabídky s názvem Povolit větvení otázek vyberte možnost “Ano” a nastavení uložte (viz obr. 1 výše).

 2. Otevřete odkaz nově vytvořeného Dotazování na hlavní straně kurzu a klikněte na “Přidat otázky” (viz obr. 2).

  Obr. 2: Zobrazení odkazu pro přidání první otázky do Dotazování

 3. Z rozbalovací nabídky vyberte otázku typu Ano/Ne a klikněte na tlačítko “Přidat vybraný typ otázky”. Otázku pojmenujte a do Textu otázky zadejte: Vlastníte auto? Takto nastavenou otázku uložte.

 4. Následně ze zobrazené rozbalovací nabídky vyberte otázku typu Přepínač. Otázku pojmenujte, do Textu otázky zadejte: Koupili jste auto nové nebo ojeté? a do Možné odpovědi zadejte pod sebe: Koupil/a jsem nové a Koupil/a jsem ojeté. Z rozbalovací nabídky s názvem Mateřská otázka vyberte možnost “Otázka 1->Ano” a “Pokračuje touto otázkou” (viz obr. 3). Takto nastavenou otázku uložte.

  Obr. 3: Nastavení otázky typu Přepínač

 5. Následně z rozbalovací nabídky pro přidání otázek znovu vyberte otázku typu Přepínač. Otázku pojmenujte, do Textu otázky zadejte: Jakým způsobem jste nové auto zaplatili? a do Možné odpovědi zadejte pod sebe: Zaplatil/a jsem hotově a Zaplatil/a jsem platební kartou. Z rozbalovací nabídky s názvem Mateřská otázka vyberte možnost “Otázka 2->Koupil/a jsem auto nové” a “Pokračuje touto otázkou” (viz obr. 4). Takto nastavenou otázku uložte.

  Obr. 4: Nastavení otázky typu Přepínač (2)

 6. Z rozbalovací nabídky opět vyberte otázku typu Přepínač. Otázku pojmenujte, z rozbalovací nabídky s názvem Mateřská otázka vyberte možnost Otázka 2->Koupil/a jsem auto ojeté, do Textu otázky zadejte: Kde jste ojeté auto koupili? a do Možné odpovědi zadejte pod sebe: Koupil/a jsem jej v bazaru a Koupil/a jsem jej přímo od předchozího majitele (viz obr. 5). Takto nastavenou otázku uložte.

  Obr. 5: Nastavení otázky typu Přepínač (3)

 7. Z rozbalovací nabídky tentokrát vyberte otázku typu Ano/Ne. Otázku pojmenujte a do Textu otázky zadejte: Cestujete do práce či školy městskou hromadnou dopravou? Z rozbalovací nabídky s názvem Mateřská otázka vyberte možnost “Otázka 1->Ne” a “Pokračuje touto otázkou” (viz obr. 6). Takto nastavenou otázku uložte.

  Obr. 6: Nastavení otázky typu Ano/Ne (2)

 8. Klikněte na blok Náhled v horní části stránky (viz obr. 7). Výsledný vzhled Dotazování je následující:

  Obr. 7: Náhled Dotazování s větvenými otázkami vytvořeného podle příkladu

Zobrazení z pohledu účastníka

Po otevření odkazu Dotazování na hlavní straně kurzu a kliknutí na “Vyplnit dotazování” jsou účastníkovi větvené otázky zobrazovány zvlášť na stránkách. Kliknutím na tlačítko “Další stránka” je zobrazena otázka, která je dceřinou ke zvolené odpovědi. Účastník má při odpovídání také možnost vracet se k předešlým otázkám pomocí tlačítka “Předchozí stránka” (viz obr. 8).

Obr. 8: Odpovídání na větvené otázky z pohledu účastníka

Po dokončení a odeslání dotazníku jsou účastníkovi zobrazeny jeho odpovědi. V tomto přehledu má možnost vidět i ostatní otázky Dotazování, které z důvodu podmíněného větvení při odpovídání neviděl (viz obr. 9).

Obr. 9: Přehled odpovědí v Dotazování s podmíněným větvením otázek

Manipulace s větvenými otázkami

Přesouvání

Pro přesouvání mateřských a dceřiných otázek existují určitá omezení:

 • Není možné přesunout mateřskou otázku pod její otázku dceřinou.
 • Není možné přesunut dceřinou otázkou nad její mateřskou otázku.
 • Není možné přesunovat Nové stránky, které jsou v Dotazování vytvořeny pro správnou funkčnost podmíněného větvení otázek.

Tato omezení se zobrazí na stránce Správy otázek, kde bude ikona “Přesunout” nahrazena ikonou “Zakázáno” (viz obr. 10).

Obr. 10: Zobrazení zablokování přesunu otázky

Upravování

Má-li určitá otázka jak mateřskou otázku, tak dceřinou otázku, není možné v jejím upravení měnit možnost Mateřská otázka, jelikož návaznost otázek by tím byla přerušena. Jediná možnost, jak u takových otázek změnit nastavení mateřské otázky, je upravit předtím nastavení jejích dceřiných otázek.

Odstraňování

V Dotazování s podmíněným větvení není možné odstraňovat ty Nové strany, které byly automaticky přidány s dceřinou otázkou.

Pozor

Je nutné myslet na to, že pokud odstraníte otázku, která byla mateřskou pro jednu či více dceřiných otázek, budou tyto dceřiné otázky odstraněny také. Pokud se o takové odstranění pokusíte, budete upozorněni, které dceřiné otázky budou spolu s otázkou mateřskou odstraněny (viz obr. 11). Jediná možnost, jak odstranit mateřskou otázku a zachovat otázky dceřiné, je upravit předtím jejich nastavení, takže už nebudou dceřinými otázkami, anebo přejdou pod jinou mateřskou otázku.

Obr. 11: Zobrazení upozornění při odstraňování mateřské otázky

Dále v nápovědě