Přeskočit obsah

Odpovědi

Tuto stránku naleznete v bloku Správa/Správa testu/Výsledky/Odpovědi.

Obsah stránky Odpovědi

Stránka obsahuje přehled odpovědí. Každý řádek tabulky obsahuje odpovědi jednoho studenta. Díky tomu lze například porovnat odpovědi studentů prohlédnutím jednoho sloupce.

Co zahrnout do sestavy

 1. Pokusů: #. Tento údaj poskytuje informaci o počtu odeslaných pokusů (viz obr. 1).
 2. Tato sada zaškrtávacích polí umožňuje blíže specifikovat množinu uživatelů, jejichž záznamy budou zobrazeny. Můžete tak zobrazit pokusy od uživatelů, kteří:

 3. jsou zapsaní v kurzu a mají pokus v testu

 4. jsou zapsaní, ale bez pokusu v testu
 5. jsou zapsaní v kurzu (s pokusem nebo bez)
 6. mají pokus v testu (zapsaní nebo ne)

Při zobrazení můžete vzít ohled také na časové hledisko a zobrazit pokusy, které:

 • právě probíhají
 • nedodržely časový limit 
 • byly ukončeny 
 • nebyly odeslány

Lze také zobrazit pokusy, které se podílejí na hodnocení uživatele (v závorce uvedena zvolená metoda hodnocení).

Obr. 1: Co zahrnout do sestavy

Možnosti zobrazení

Tato sekce (viz obr. 2) umožňuje určit, které z následujících údajů budou zahrnuty v přehledové tabulce:

 • text otázky
 • odpověď
 • správná odpověď

Tabulku zobrazíte kliknutím na tlačítko “Zobrazit sestavu”.

Obr. 2: Možnosti zobrazení

Příklad tabulky si můžete prohlédnout na následujícím obrázku. Kliknutím na ikonu skryjete daný sloupec (na obrázku 3 je skrytý sloupec s e-mailovými adresami studentů). Skrytý sloupec lze zobrazit kliknutím na ikonu .

Obr. 3: Tabulka odpovědí. Sloupec "E-mailová adresa" je skrytý.

Také tato stránka umožňuje výběr či zrušení výběru všech pokusů tlačítky “Vybrat vše/Zrušit výběr”. Pokusy lze označovat také jednotlivě kliknutím na zaškrtávací pole na začátku vybraného pokusu. Vybrané pokusy lze odstranit tlačítkem “Odstranit vybrané pokusy”.

Dále v nápovědě