Přeskočit obsah

Výsledky Testu

Stránka Výsledky testu slouží učiteli k nakládání s odeslanými pokusy studentů.

Na stránku Výsledky lze přejít z bloku Správa/Správa testu/Výsledky. Tvoří ji čtyři podstránky:

  1. Známky. Obsahuje přehled všech odeslaných pokusů, známky a bodové ohodnocení každé úlohy. U každého pokusu jsou také odkazy umožňující jeho prohlídku podobným způsobem, jakým jej mohou prohlížet studenti. Prohlídku lze zahájit kliknutím na “Prohlédnout pokus” nebo na známku z daného pokusu.
  2. Odpovědi. Tato stránka je podobná stránce Známky, ale namísto známek zobrazuje odpovědi vložené studenty. Umožňuje také zobrazit text úloh a správné odpovědi, což usnadňuje hodnocení, zejména pokud byly úlohy v testu náhodně zamíchány.
  3. Statistiky. Tato stránka poskytuje statistickou analýzu testu a úloh v něm. V základním zobrazení nabízí stránka celkový přehled o testu, přes další odkazy si lze prohlédnout i detailní analýzy jednotlivých úloh. Všechny informace (strukturní analýzu testu, celkový přehled o testu i detailní analýzy úloh) lze stáhnout v textovém formátu.
  4. Ruční známkování. Usnadňuje hodnocení úloh, jejichž hodnocení není provedeno automaticky. Umožňuje zobrazit úlohy, které je zapotřebí oznámkovat ručně, nebo jejichž ruční známkování již bylo provedeno. Kliknutím lze zobrazit i úlohy oznámkované automaticky – to je užitečné v případě, pokud si přejete automaticky udělenou známku ručně upravit.

Dále v nápovědě