Přeskočit obsah

ČKD/FAQ

Mohu pro různé skupiny nastavit různé časy zpřístupnění/uzavření testu/časové limity/počty pokusů?

 • Přejděte na odkaz Správa/Správa testu/Skupinová přenastavení.
 • Na této stránce vyberte skupinu a změňte nastavení pro termín testu, časový limit a počet pokusů.

Obr. 1: Skupinová přenastavení pro vybranou skupinu

Více o přenastavení pro skupiny i jednotlivé uživatele se dozvíte na zde

Co se stane, pokud student odešle test po termínu uzavření testu?

Může se stát, že k odeslání testu dojde po tom, co byl test uzavřen (například pokud student začal s pokusem ještě před termínem uzavření, ale odeslal ho až po termínu). Odpovědi z takového testu jsou uloženy, ale student za ně nedostane žádnou známku. Je na učiteli, zda bude chtít studentův pokus prohlédnout a přidělit mu známku ručně.

Učitel také může přenastavit čas uzavření testu a znovu pokusy přeznámkovat (to lze udělat tlačítkem “Znovu oznámkovat vše” na stránce s tabulkou pokusů).

Proč už nemohu do testu přidávat úlohy nebo je odebírat?

Patrně je to tím, že se o test už někdo pokusil. Aby bylo možné test upravovat, bude nutné odstranit všechny pokusy.

 • Přejděte na stránku Správa/Správa testu/Výsledky.
 • Zaškrtněte všechny pokusy (např. pomocí tlačítka “Vybrat vše”).
 • Klikněte na tlačítko “Odstranit vybrané pokusy”.

Pozor

Odstranění pokusů je nevratné, proto jej nejdříve důkladně zvažte!

Obr. 2: Odstranění vybraných pokusů

Jak mohu odstranit špatnou úlohu po tom, co už se o test někdo pokusil?

Pokud už se o test s touto úlohou někdo pokusil, nelze ji odstranit. Můžete ale změnit její bodové ohodnocení, takže neovlivní výsledek testu.

 • Změňte známku za nevyhovující úlohu na 0 bodů (tímto úlohu eliminujete bez nutnosti ji odebrat z daného testu). Pokud umožníte studentům, aby si své odpovědi (a tedy i zadání úloh) mohli zpětně prohlédnout, je užitečné připojit vysvětlení, proč je daná úloha hodnocena 0 body. Poté na stránce Správa/Správa testu/Výsledky testy opětovně obodujte tlačítkem “Znovu oznámkovat vše”, aby se změna v bodování úlohy projevila v hodnocení dříve odeslaných pokusů.
 • Změňte/přidejte správnou odpověď.

Pozor

Je důležité si uvědomit, že při dalším použití pozměněné úlohy bude platná ta její podoba, jakou měla při poslední úpravě. Změna známkování se projeví vždy jen u jednoho testu, takže pokud se pozměněná úloha nachází ve vícero testech, je zapotřebí je postupně všechny znovu oznámkovat.** **

Poznámka

Při řešení problémů s nevyhovujícími úlohami je důležité si uvědomit, že změny, které provedete, se projeví v Bance úloh. Úloha, kterou již nechcete v dalších testech využít, ale přesto ji ponecháte v původní kategorii, může být v důsledku toho opět vybrána do testu (buďto nedopatřením, nebo v rámci automatického výběru náhodných úloh). Tyto úlohy je tedy třeba co nejdříve upravit/odstranit, aby se již ve své nevyhovující podobě nemohly vyskytnout v žádném testu.

Jak mohu u testu vypnout automatické propojování slovníku?

 • Přejděte na stránku Správa/Správa testu/Filtry.

 • Na této stránce budete moct nastavit filtry pro daný test. Nastavte Automatické propojování slovníku na “Zakázat” a uložte změny.

Obr. 3: Přenastavení filtru Automatické propojování slovníku

Mohu nastavit test jako neznámkovaný?

Momentálně neexistuje přímé nastavení, které by to umožňovalo. Můžete však využít následujících postupů:

 1. Na stránce Správa/Správa testu/Upravit test nastavte Nejlepší známku testu na 0. Takto studenti uvidí počet bodů za každou úlohu, ale součet bude 0. 

 2. Na stránce Správa/Správa testu/Upravit test nastavte u každé úlohy hodnotu bodů na 0 a nejvyšší známku na 0. Takto studenti neuvidí ani počet bodů, ani celkový výsledek. Každou úlohu je nutné uložit zvlášť (viz obr. 4a).

 3. Na stránce Navigace/Známky/Nastavit/Nastavit hodnocení klikněte na tlačítko “Upravit” a dále “Upravit nastavení” (obsahuje ikonu pro úpravy ) u testu, který chcete mít jako neznámkovaný. V sekci Položka hodnocení otevřete rozšířená nastavení a změňte hodnotu Vynásobit známky na 0 a uložte změny. Takto studenti uvidí bodové hodnocení z testu, ale test se nezapočítává do celkové známky za kurz (viz obr. 4b).

Obr. 4a: Nastavení známky

Obr. 4b: Nastavení známky

Pokud chcete nastavit více testů jako neznámkované, přejděte na stránku Navigace/Známky/Nastavit. Na této stránce: 

 1. Vytvořte novou kategorii pomocí tlačítka “Přidat kategorii”. 
 2. V sekci Celkem v kategorii nastavte Nejvyšší známku na 0. 
 3. Do této kategorie přesuňte všechny testy, které chcete mít neznámkované. Z rozbalovacího menu Přesunout označené položky do vyberte svoji novou kategorii.
 4. Provedené změny uložte.

Obr. 5: Nastavení známky pomocí nové kategorie

Obr. 6: Nastavení známky v kategorii

Proč se můj test nezobrazuje ve výpisu známek?

Je možné, že máte nastavenou nejvyšší známku na 0. Nejvyšší známka testu musí být vyšší než 0, aby se test zapsal do výpisu známek.

Jak mohu někomu povolit další pokus, je-li u testu počet pokusů nastaven na 1?

 • Přejděte na stránku Správa/Správa testu/Uživatelské přenastavení.

 • Klikněte na “Přidat přenastavení uživatele”.

 • Nyní můžete změnit povolený počet pokusů pro vybraného studenta.

Obr. 7: Uživatelské přenastavení: Změna počtu pokusů

Více o přenastavení pro skupiny i jednotlivé uživatele se dozvíte na zde

Jak mohu poskytnout studentovi více času v testu s nastaveným časovým limitem?

 • Přejděte na stránku Správa/Správa testu/Uživatelské přenastavení.

 • Klikněte na “Přidat přenastavení uživatele”.

 • Nyní můžete změnit časový limit pro vybraného studenta.

Obr. 8: Uživatelské přenastavení: Změna časového limitu

Ručně jsem zanesl/a známku z testu do seznamu známek. Jak si ji nyní student může opravit?

Když se do seznamu známek zadá známka ručně, nastaví se u ní příznak “Přenastaveno”, což znamená, že známka se už nemůže měnit při novém skóre v testu. Tento příznak však může být odstraněn na stránce Navigace/Známky/Celkový přehled:

 • Klikněte na ikonu pro úpravu  u testu, v němž chcete známku upravit.
 • Zrušte zaškrtnutí u bodu Přenastavit a uložte změny. 

Obr. 9: Změna příznaku "Přenastavit"

Jak mohu povolit e-mailové upozornění na odeslaný pokus?

Viz emailové upozornění na odeslané pokusy (EN).

Co znamená chyba “V této kategorii není dost úloh na vytvoření úlohy Náhodná?”

S největší pravděpodobností jste v testu vytvořili více úloh, než kolik je jich obsaženo v kategorii, ze které jste vybírali náhodné úlohy. Prohlédněte si test a ujistěte se, že v kategorii, ze které se vybírají náhodné úlohy, je dostatek úloh. Ujistěte se také, že nevybíráte úlohy z prázdné kategorie.

Jak pošlu hromadnou zprávu všem studentům, kteří se ještě nepokusili o test?

Přejděte na stránku Správa/Správa kurzu/Sestavy/Účast v kurzu.

 1. Z rozbalovací nabídky Modul činnosti vyberte váš test.

 2. Z rozbalovací nabídky Zobrazit pouze vyberte “Student”. 

 3. Z rozbalovací nabídky Zobrazit akce vyberte “Příspěvek”.

 4. Po kliknutí na tlačítko “Proveď” se objeví seznam studentů.

 5. Pomocí zaškrtávacího políčka v sloupci “Výběr” označte studenty, kterým chcete zprávu poslat.

 6. Můžete také využít tlačítko “Vybrat všechna NE”.

 7. Z rozbalovací nabídky S vybranými uživateli… vyberte “Poslat zprávu” a potvrďte tlačítkem “OK”.

Obr. 10: Zasílání hromadných zpráv studentům, kteří se nepokusili o test

Jak fungují náhodné úlohy?

Pomůže vám sekce o přidávání náhodných úloh na stránce Vytváření Testu.

Je možné uzpůsobit test do podoby vhodné pro tisk?

Test je možné vytisknout ze stránky Správa/Správa testu/Náhled pomocí pravého tlačítka myši a volby Tisk. Takto si může učitel vytisknout prázdný test, ale i student svůj vyplněný test, a to včetně reakcí vyučujícího. Test se tak zobrazí v barevně zjednodušené podobě (vhodnější pro tisk), je však třeba mít na paměti, že všechny prvky z původního testu v něm zůstanou (například nápis z tlačítka Zkontrolovat u otázek s Adaptivním režimem apod.). Pro tyto potřeby je tedy dobré alespoň dočasně přenastavit chování úloh na Odložený výsledek. Úlohy obsahující nějaké rozbalovací nabídky však nejsou pro tisk vhodné, protože se nezobrazí žádné možnosti, ze kterých by student mohl vybírat.

Obr. 11: Náhled testu ve verzi pro tisk

Jak mohu vypnout možnost označování úloh vlaječkou?

Možnost označování úloh vlaječkou je v testu defaultně nastavena pro manažera, učitele, učitele bez práva upravovat a studenta. Studenti si tak mohou například označit úlohy, ke kterým se chtějí později vrátit při psaní nebo revizi testu.

Obr. 12: Označování vlaječkou během testu a úlohy označené vlaječkou na konci testu

Toto nastavení můžete změnit pro různé role lokálně v testu na stránce Správa/Správa testu/Oprávnění nebo globálně v celém kurzu na stránce Správa/Uživatelé/Oprávnění, obojí v sekci Označovat úlohy vlaječkou v průběhu konání pokusu o absolvování testu.

Jak mohu minimalizovat zátěž serveru při testu?

Pokud je to možné, pokuste se zařídit, aby práci s testem nezačínali všichni studenti zároveň. 

Proč se při exportu úkolů nezobrazují obrázky?

Obrázky se zobrazují správně pouze při exportu ve formátu Moodle XML. Ve všech ostatních případech (včetně formátu GIFT) dojde k poškození obrázků.

Jak mohu stáhnout testové úkoly v jiném formátu než Moodle?

Moodle v současné době neposkytuje možnost stahování úkolů v jiném formátu. Můžete nicméně vyzkoušet následující postup, pokud potřebujete uložit náhled testu:

 • Přejděte na stránku *Správa/Správa testu/Náhled. *
 • Uložte stránku do svého počítače jako “webová stránka kompletní”.

Další informace

Z diskuzních fór pro Moodle (v angličtině):

Dále v nápovědě