Přeskočit obsah

Dialog cards

Typ obsahu Dialog cards umožňuje učiteli vytvořit sadu karet s odpovídajícími slovy nebo výrazy na obou stranách karet. Můžete jej využít jako cvičení, které studentům pomůže zapamatovat si slova, výrazy nebo věty. Dialog cards jsou skvělou pomůckou při výuce jazyků k učení slov nebo také k učení důležitých osobností, historických fakt, vzorců nebo k prezentaci matematických problémů. Aktivitu dialog cards si můžete vyzkoušet zde.

Vytvoření Dialog cards

Tuto aktivitu jednoduše vytvoříte v Bance obsahu tlačítkem Přidat.

Obr. 1: Výběr aktivity Dialog cards z banky obsahu

Nastavení Dialog cards

Obr. 2: Všeobecné nastavení Dialog cards
 1. První nadpis vyplňte tak, abyste podle soubor podle jeho názvu dokázali později dohledat v Bance obsahu.
 2. Pokud chcete nastavit metadata jako je jméno autora, licence a rok vzniku, pokračujte kliknutím na tlačítko Metadata a vyplňte metadata dle návodu.
 3. Tento nadpis uvidí studenti - podle něj budou studenti vědet, čeho se aktivita týká.
 4. V sekci režim si můžete zvolit jestli chcete aby se všechny karty zobrazovali jen jednou (tehdy zvolte možnost “Normální”), nebo aby se aby se nesprávně určené karty opakovaly dokud nebudou správně (zvolte možnost “Opakování”)
 5. V popisu úlohy napište studentům co mají dělat (např. pojmenujte tyhle zvířata v angličtině)

Nastavení karet

Karty můžete vytvořit v sekci “Dialogy”.

Obr. 3: Nastavení karet probíhá v sekci "Dialog"
 1. V poli text zadejte slovíčko/osobnost/matematický příklad/událost, na které chcete znát odpověď.
 2. Odpověď zadáte v poli č. 2 - to znamená cizojazyčný ekvivalent slova z pole 1/informace k osobnosti/řešení příkladu/rok dané události…
 3. Do vaší karty lze vložit také obrázek
 4. nebo audioklip - například správnou výslovnost cizojazyčného slova.
 5. V poli “Nápověda” můžete přidat vodítko k správné odpovědi.

Nastavení chování

Obr. 4: Nastavení chování karet
 1. S povoleným tlačítkem “Opakovat” bude moci student kartu zopakovat.
 2. Zaškrtnutí této možnosti znemožní studentovi vrátit krok.
 3. Ve třetí možnosti můžete vybrat, zdali se přizpůsobí text kartě nebo karta textu.
 4. Ve čtvrtém bodě vyberete zdali chcete, aby se karty zobrazovaly náhodně.

Dále v nápovědě