Přeskočit obsah

ČKD/FAQ

Kde lze stáhnout další předlohy databáze?

Užitečné odkazy naleznete na stránce Vytváření Databáze.

Jak přidat předlohu do sdíleného seznamu předloh?

Elf nabízí 4 základní předlohy databáze, které je možné při tvorbě šablony pro databázi využít. K těmto základním předlohám můžeme přidat vlastní, a tím je poskytnout všem uživatelům ELFu.

Možnost sdílení předlohy nalezneme v Správa databáze/Předlohy/Akce/Publikovat předvolbu na tomto webu.

Obr. 1: Sdílení vlastní předlohy s dalšími uživateli

Následně se nám zobrazí stránka s možností vyplnit název a popis předlohy (viz obrázek 2). Po kliknutí na tlačítko Uložit se přidá předloha na stránku se základními předlohami nabízenými ELFem na stránce Předloh. Zde ji můžeme později dále upravovat, exportovat nebo mazat.

Obr. 2: Před sdílením je nutné vyplnit název a popis šablony.

Jak zařídit, aby studenti směli prohlížet pouze ty záznamy, které sami vložili?

Existují dva způsoby. První vyžaduje, abyste v nastavení databáze odsouhlasili možnost Vyžadovat schválení. Pak stačí jen ponechat příspěvky neschválené, což má za důsledek to, že si je bude moci prohlédnout pouze jejich autor.

Druhý způsob je poněkud složitější. V nastavení databáze (v části Běžná nastavení modulu) vyberte v rámci “Režimu skupin” možnost “Oddělené skupiny” a následně přiřaďte každého studenta do zvláštní skupiny.

Jak umožním třídění záznamů kliknutím na hlavičku seznamu?

Smyslem této funkce je umožnit, aby se po kliknutí na hlavičku seznamu (např. “Jméno”) zobrazené záznamy seřadily podle abecedy vzhledem k obsahu pole (např. “Jméno” – viz obrázek 3). Stejného výsledku lze dosáhnout pomocí funkce Třídit podle… (dole v záložce “Prohlédnout seznam”). Řazení záznamů kliknutím na hlavičku seznamu je však pohodlnější a rychlejší.

Obr. 3: Řazení kliknutím na název sloupce v záložce "Prohlédnout seznam"

Pro využití této funkce:

 1. Proveďte třídění podle daného parametru (v tomto příkladu jde o “Jméno”) a potvrďte tlačítkem “Uložit nastavení”. Tento krok seřadí záznamy podle jména a vygeneruje webovou adresu  v adresním řádku prohlížeče.
 2. Zkopírujte tučně zvýrazněnou část (tedy od “https” až po “ASC” nebo “DESC”).
 3. Otevřete “Šablonu seznamu” a v okně “Podoba jednoho záznamu v seznamu” označte slovo, které má sloužit jako aktivní odkaz (v tomto příkladu “Jméno”). Vložte odkaz tlačítkem “Vložit/upravit odkaz” (viz obr. 4). Do adresního pole vložte část adresy, kterou jste zkopírovali během předchozího kroku.
 4. Uložte šablonu.

Obr. 4: Vložit/upravit odkaz

Tento postup umožní po kliknutí na “Jméno” v záložce “Prohlédnout seznam” zopakovat třídění záznamů s parametry, které jste nastavili v kroku 1.

Jak docílit toho, aby se položky v seznamu zvýraznily při přejetí myší (tzv. “hover effect”)?

K dosažení tohoto efektu je zapotřebí:

 1. Vložit následující kód do Šablony CSS. Tento kód definuje styl trnormal jakožto bílé pozadí (barva #ffffff) a styl trhighlight jakožto světle šedé pozadí (barva #eeeeee).

  ``` css
  .trnormal td {
    background-color: #FFFFFF;
  }
  
  .trhighlight ht td {
    background-color: #EEEEEE;
  }
  
  ```
  
 2. Upravit odpovídajícím způsobem kód v okně “Podoba jednoho záznamu v seznamu” na záložce “Šablona seznamu”. Úprava se provádí v HTML editoru po kliknutí na tlačítko “Upravit HTML zdroj”.

Příklad. Následující kód slouží k zobrazení dvou polí [[Nazev]] a [[Text]] a dvou značek ##more## (“Podrobněji”) a ##approve## (“Schválit”). Funkce onmouseover a onmouseout budou uplatněny na veškerý obsah ohraničený tagy <tr> </tr>.

<tr onmouseover="this.className='trhighlight'" onmouseout="this.className='trnormal'">

<td class="c0">[[Nazev]]</td>
<td class="c1">[[Text]]</td>
<td align="center" class="c2">##More## ##Approve##</td>

</tr>

Jak zařídit, aby se záznamy zobrazovaly horizontálně namísto vertikálně?

Nahlédněte do diskuze na fórech Moodlu Jak vypsat informace z databáze horizontálně místo vertikálně? (EN).

Nedaří se mi vyrovnat sloupce v seznamovém zobrazení

Nahlédněte do diskuze na fórech Moodlu Nedaří se mi seřadit sloupce v šabloně seznamu (EN).

Jak vytvořit předlohu pro encyklopedii?

Předloha pro encyklopedii – fórum (EN) – toto diskuzní vlákno obsahuje předlohy pro encyklopedii ke stažení.

Jak zobrazit datum přidání/změny záznamu?

Při úpravě požadované šablony (typicky šablona záznamu nebo seznamu) vložte speciální značku ##timeadded##.

Jak přejít k jednotlivému zobrazení kliknutím na název záznamu?

Aktivní odkaz má tu výhodu, že umožňuje kliknutím přejít od seznamového zobrazení k položkovému. Aby byl funkční, je zapotřebí označit v Šabloně seznamu značku či slovo, které chcete využívat jako aktivní odkaz, a poté kliknout na tlačítko “Vložit/upravit odkaz” (viz obr. 3). Do pole pro webovou adresu pak vložte značku ##moreurl##.

Alternativně můžete použít HTML kód:

<a href="##moreurl##">[[Nazev]]</a>

Ten je nutné vložit do zdrojového kódu Šablony seznamu (pomocí tlačítka “HTML”) a nahradit [[Nazev]] značkou pole, které chcete použít jako aktivní odkaz.

Jak zařídit, aby se po kliknutí na e-mailovou adresu otevřel poštovní klient?

Aktivní e-mailovou adresu získáte vložením následujícího kódu do zdrojového kódu Šablony seznamu nebo Šablony záznamu (pomocí tlačítka “HTML” na dotyčné šabloně). Výraz “Adresa” nahraďte mailovou adresou. Výraz “Text” můžete nahradit libovolným textem.

<a href="mailto:Adresa">Text</a>

Jak odstranit soubor, který je součástí záznamu?

V tuto chvíli není implementována žádná funkce, která by to umožňovala. Toto omezení lze obejít jen odstraněním celého záznamu a jeho opětovným vytvořením s tím, že se soubor do nové verze záznamu nepřiloží.

Jak skrýt již schválený záznam?

Uživatelské rozhraní bohužel nic takového nenabízí. V současnosti je bohužel jedinou možností záznam smazat a vložit jej znova.

Jak nastavím výchozí řazení záznamů?

Na záložce “Pole” zvolte výchozí kritérium pro řazení, zvolte “Vzestupně” nebo “Sestupně” a klikněte na tlačítko “Uložit”.

Jak zabránit studentům přidávat záznamy?

Je možné nastavit databázi pouze pro prohlížení pomocí nastavení dostupnosti databáze, konkrétně pomocí položky Pouze k prohlížení od.

Nebo je možné přenastavit oprávnění databáze tak, aby možnost přidávat záznamy měli jen učitelé a studenti mohli záznamy pouze zobrazovat. Toho docílíte následovně:

 1. Zobrazte oprávnění dostupná v kontextu činnosti Databáze kliknutím na odkaz v postranním bloku Nastavení/Správa databáze/Oprávnění.
 2. Vyhledejte položku “Zapisovat záznamy” (mod/data:writeentry (EN)) v oddílu Činnost: Databáze.
 3. Odeberte studentům oprávnění kliknutím na křížek (napravo).
 4. Pro potvrzení klikněte na tlačítko “Pokračovat”.

Jak hromadně vyprázdnit databázi nebo hromadně odstranit záznamy z databáze?

Pokud je vaše odstraňování součástí obvyklého “uklízení” kurzu (např. během předregistrace), může být výhodnější využít funkce Reset pro odstranění aktivity studentů naráz (v Moodlu se používá termín “data uživatelů”).

Pokud ale chcete vyčistit pouze jednu databázi, pokračujte ve čtení.

Vyčištění pouze jedné databáze

 1. Zapněte režim úprav a přejděte do sekce Moodlu, kde je databáze, kterou chcete vyčistit.
 2. V rozbalovací nabídce “Upravit”, která se nachází vedle vaší Databáze, klikněte na editační ikonu “Duplikovat”.
 3. Klikněte na tlačítko “Upravit název” a dejte nové Databázi unikátní název, aby nedošlo k záměně s originálem. Potom stiskěte “Enter”.
 4. Pokud jste použili funkci Export záznamů k zazálohování všeho, co potřebujete, můžete smazat originál.

Uložení některých záznamů v databázi a odstranění zbývajících

 1. Zapněte režim úprav, přejděte do sekce ELFu, kde je databáze, kterou chcete vyčistit, a klikněte na odkaz na databázi, kterou chcete upravit.
 2. V postranním bloku Nastavení klikněte na Export záznamů pro export všech záznamů z vaší databáze do CSV souboru. Tento soubor bezpečně uložte někde, kde jej snadno znovu dohledáte. 
 3. Otevřete CSV soubor, např. v tabulce, a odstraňte záznamy, které již nechcete v databázi mít. Upravený soubor uložte.
 4. Potom se vraťte do kurzu a v rozbalovací nabídce “Upravit”, která se nachází vedle vaší Databáze, klikněte na editační ikonu “Duplikovat”.
 5. Klikněte na tlačítko “Upravit název” a dejte nové Databázi unikátní název, aby nedošlo k záměně s originálem. Potom stiskěte “Enter”.
 6. Otevřete novou databázi a v postranním bloku Nastavení klikněte na Import záznamů. Importujte záznamy vložením upraveného CSV souboru.
 7. Otestujte jak prohlížení, tak přidávání nových záznamů.
 8. Pokud jste spokojení, všechno funguje tak, jak má a nezapomněli jste uložit potřebné záznamy, můžete odstranit původní databázi.

Další informace

Inspirujte/zeptejte se na diskusním fóru Moodlu:

Dále v nápovědě