Přeskočit obsah

ČKD/FAQ

Chci vytvořit odznáček, ale hlásí mi to “Odznak s tímto názvem již v systému existuje”

Obr. 1: Tento název již existuje

Jak upozorňuje varovné hlášení na obr. 1 “Odznak s tímto názvem již v systému existuje”, v jedné instalaci Moodlu nemohou být dva odznáčky se stejným názvem.

Nejlepším řešením tedy je název odznáčku specifikovat natolik, aby později nebránil vám ani jiným uživatelům ve vytváření dalších odznáčků. Můžete například zvolit nějaký název, který doplníte určením, v jakém kurzu a v jakém období byl udělen.

Příklad. Odznáček za extra aktivitu, kurz XY, podzim 2019

Potřebuji změnit nastavení odznáčku, ale nejde mi to. Co mám dělat?

Záleží na tom zda byl ten konkrétní odznáček již někomu udělen, či ne. Existují tedy dva postupy:

 • Odznáček ještě nebyl udělen - v tomto případě je ještě možné nastavení změnit.
 • Odznáček již byl udělen - v tomto případě je již nastavení odznáčku fixní, a to z důvodu zachování rovných podmínek získání odznáčku pro všechny uživatele.

  Pokud ale opravdu potřebujete něco změnit, existují dvě možnosti, jak nastavení obejít:

 • Kopírovat - stávající odznáček můžete pomocí ikony duplikovat, pak budete mít dva odznáčky. V názvu kopie původního odznáčku bude zahrnuto, že se jedná o kopii, stále totiž platí, že nemohou existovat dva odznáčky se stejným názvem.

  Obr. 2: Kopie odznáčku

  Pokud v názvu nechcete mít uvedeno, že se jedná o kopii, můžete ho upravit např.: Odznáček za extra aktivitu v kurzu XY, jaro 2015, 2.

 • Smazat - odznáčky je možné z kurzu odstranit dvěma způsoby popsanými níže, a to kliknutím na ikonu křížku (viz obr. 3).

  Obr. 3: Odstranit odznáček

  • Odstranit a zachovat stávající vydané odznaky. Odznak se bude zobrazovat jako “Prošlý” a uživatelé jej již nebudou moci získat, nicméně ti, kteří jej již obdrželi si jej budou moci nadále zobrazit ve svém profilu.
  • Odstranit a odebrat stávající vydané odznaky. Zvolením této možnosti odstraníte kompletní záznamy o odznáčku. Uživatelé, kteří odznáček získali, k němu již nebudou mít přístup a nebude se jim již v profilu zobrazovat. Pozor! Pokud uživatel odznáček umístil do externího úložiště, bude se v něm i nadále zobrazovat. Udělovací kriteria však již nebudou dostupná.

Omylem jsem odznáček udělil nesprávnému uživateli, jak to mohu změnit?

Bohužel, nijak. Když už je odznáček jednou udělen, není možné ho jeho držiteli sebrat, proto je žádoucí věnovat udělování zvýšenou pozornost. I pokud samotný odznáček smažete, z držitelova profilu nezmizí. Pokud je u odznáčku nastaveno datum vypršení, po jeho uplynutí se na obrázku odznáčku objeví upomínka, že již není aktuální (viz obr. 4), ale z profilu také nezmizí.

Obr. 4: Odznáček po datu platnosti

Dále v nápovědě