Přeskočit obsah

ČKD/FAQ

Stránku mám hotovou, ale nedaří se mi ji uložit. Co mám dělat?

Nejčastější příčinou bývá to, že je snadné zaměnit Popis Stránky s jejím Obsahem. Obě tato pole musí být v nastavení Stránky vyplněna a každé plní jinou funkci. Popis slouží k vepsání podrobnějších informací o konkrétní Stránce, učitel zde může například specifikovat její účel apod. Na druhé straně pole Obsah slouží k vložení samotného obsahu Stránky. Ujistěte se tedy, zda máte obě pole správně vyplněna.

Obr. 1: Účel polí Popis a Obsah stránky 

Dále v nápovědě