Přeskočit obsah

Nastavení Souboru

Jak přidat Soubor

Rychlá metoda

Existuje několik způsobů, jak rychle přidat do kurzu jeden soubor nebo několik souborů najednou a jak je následně upravit. Tyto způsoby jsou podrobněji popsány v sekci Práce se soubory

Standardní metoda

 1. Nejprve přejděte na hlavní stranu kurzu a vpravo nahoře klikněte na tlačítko “Zapnout režim úprav”.
 2. Poté vyberte požadovaný týden/téma, kam chcete nový Soubor přidat, a přes odkaz “Přidat činnost nebo studijní materiál” přejděte k výběru aktivity.
 3. V levé části okna zvolte Soubor (viz obr. 3). Tímto krokem přejdete na stránku Nastavení nově vytvořeného Souboru.
  Obr. 1: Jak přidat Soubor

Nastavení Souboru

Níže jsou popsány možnosti nastavení Souboru. K úpravám nastavení je možné se kdykoliv vrátit kliknutím na odkaz na hlavní straně kurzu a otevřením odkazu v panelu Správa/Správa souboru/Upravit nastavení, případně pomocí odkazu “Upravit nastavení”, který naleznete po kliknutí na rozbalovací nabídku s názvem “Upravit” u daného Souboru.

Nastavení Souboru jsou rozdělena do sekcí. Ve výchozím zobrazení jsou rozbalené pouze sekce Obecná nastavení a Obsah. Ostatní sekce můžete rozbalit kliknutím na název sekce (např. Vzhled) nebo můžete rozbalit všechny sekce kliknutím na tlačítko Rozbalit vše (viz obr. 2).

Obecná nastavení

V Nastavení Souboru nalezneme nejprve úplně nahoře sekci Obecná nastavení, která slouží k vložení názvu Souboru a úvodního textu (viz obr. 2).

 1. Název Souboru určuje název, pod kterým se studentům Soubor zobrazí na hlavní straně kurzu. 
 2. Pole s označením Popis slouží k vložení popisu Souboru. Pokud potřebujete vložit jiný než prostý text, klikněte na tlačítko “Zobrazit editor”. Dojde k odkrytí ovládacího panelu HTML editoru, který umožňuje podobné formátování textu jako například Word aj. Pomocí HTML editoru můžete také vybrat obrázek (pokud si přejete do zadání nějaký vložit), případně audio nahrávku či video. 
 3. Zaškrtnutím políčka Zobrazit popis na titulní straně kurzu můžete zobrazit popis na hlavní straně kurzu v rámci daného tématu.
 4. Do Vybrat soubor nahrajete soubor buď přetažením z počítače (z plochy nebo složky), nebo pomocí tlačítka “Přidat soubor” vyhledáním souboru v počítači. 

  Obr. 2: Obecná nastavení Souboru

Pozor

Je také možné vložit také více souborů najednou. V takovém případě je ale vhodné určit hlavní soubor (viz obr. 10 a 11), jehož jméno se následně zobrazuje tučně. 

Příklad. Vložíte-li například PDF soubor, jehož původní text máte v formátu MS Office Word/Excel/PowerPoint, můžete nahrát i zdrojový soubor, který pak budete moci stáhnout z kurzu a upravovat. Nastavíte-li PDF soubor jako hlavní, studenti jej uvidí, ale zdrojové soubory neuvidí.

Poznámka

Pokud chcete studentům zpřístupnit větší množství souborů, můžete využít studijní materiál typu Složka. Složky jsou přehlednější než velké množství souborů pod sebou a šetří místo na hlavní straně kurzu.

Vzhled

(Tato nastavení jsou ve výchozím zobrazení sbalená. Zobrazíte je kliknutím na název sekce.)

Ve třetí sekci s názvem Vzhled lze nastavit vzhledové vlastnosti Souboru.

Obr. 3: Zobrazení sekce Vzhled nastavení Souboru včetně rozšířených nastavení

Zobrazení. Slouží k výběru typu zobrazení (viz obr. 3). Dodatečné možnosti zobrazení vám mohou být povoleny administrátorem.

 • Automaticky - systém odhadne nejlepší možnost výběru z následujících variant (99% šance zvolení uživatelem chtěné možnosti).
 • Vsadit do stránky - systém vytvoří odkaz, který se otevře uvnitř ELFu. To znamená, že se otevře cílený Soubor, ale zůstane hlavička, navigace, nastavení atd. Vhodné pro obrázky, flash animace, videa a PDF.
 • Nové okno - tato možnost otevře Soubor v novém panelu daného prohlížeče.
 • Vynutit stažení - při tomto nastavení prohlížeč při kliknutí na Soubor automaticky začne stahování souboru do počítače. V závislosti na uživatelském nastavení prohlížeče se soubor stáhne automaticky, nebo se objeví adresář sloužící k výběru pozice uložení na počítači.
 • Otevřít - systém jednoduše otevře zadaný Soubor v prohlížeči, přičemž využije celé okno prohlížeče.
 • Pop-up okno - systém při kliknutí na Soubor otevře vyskakovací okno, přičemž využije celého okna prohlížeče.

Pozor

Všechny tyto možnosti můžete použít pro soubory, které lze zobrazit uvnitř prohlížeče, jako jsou obrázky, prostý text nebo PDF, pokud máte v prohlížeči nainstalovaný potřebný zásuvný modul. Pokud je vyberete pro soubor, který takto zobrazit nelze (např. dokumenty aplikace Word, PDF bez potřebného zásuvného modulu a jiné typy souborů, které je potřeba otevřít v samostatném programu), pak se vyskakovací okna nebo rámce sice vytvoří, ale prohlížeč rozpozná problém a vyzve uživatele, aby si soubor uložil.

Příklady. Podle čeho vybrat možnost zobrazení?

 • Chcete, aby Moodle vybral za vás? - Automaticky
 • Chcete, aby si uživatel musel Soubor stáhnout nebo otevřít v programu u sebe na počítači? - Vynutit stažení
 • Chcete, aby se Soubor zobrazil v rámci stránky Moodlu (obrázky, pdf, videa)? - Vsadit do stránky
 • Chcete, aby se Soubor zobrazil v prohlížeči bez rámce Moodlu (obrázky, pdf, videa)? - Otevřít
 • Chcete, aby se Soubor zobrazil v novém okně prohlížeče? - Pop-up okno nebo Nové okno

Při zaškrtnutí pole Zobrazit velikost se ukáže na hlavní stránce kurzu vedle souboru i jeho velikost. Při zaškrtnutí pole Ukázat typ se vedle souboru (a velikosti) ukáže i typ souboru jako např. “Dokument aplikace Word”. Při zaškrtnutí pole Zobrazit datum nahrání/změny se objeví také informace o poslední úpravě souboru (viz obr. 4).

Poznámka

V případě, že ve studijním materiálu existuje více souborů, objeví se typ hlavního souboru. Pokud není pro systém typ souboru znám, neobjeví se.

Obr. 4: Zobrazení velikosti a typu souboru na hlavní straně kurzu

Šířku vyskakovacího okna a Výšku vyskakovacího okna lze definovat pouze při typu zobrazení Pop-up okno. Obě hodnoty jsou definovány v pixelech. 

Při zaškrtnutí pole Zobrazit popis studijního materiálu se zobrazuje při kliknutí na Soubor jeho popis. Tato funkce není dostupná v typech zobrazení Vynutit stahování, Otevřít a Pop-up okno.

Lze také Použít filtry na obsah souboru, pokud je součástí Souboru více souborů různých formátů, lze vyfiltrovat pomocí tohoto nastavení pouze HTML soubory.

Další nastavení

(Tato nastavení jsou ve výchozím zobrazení sbalená. Zobrazíte je kliknutím na název sekce.)

Mezi dalšími nastaveními najdete Běžná nastavení modulu, Omezení přístupu a Plnění činností.

Jak zobrazit propojené soubory

Modul Soubor můžete použít také, pokud máte archiv zip s propojenými soubory, například webovou stránku se souborem index.html nebo objekt Flash se soubory xml/swf a index souborem.

 1. Nejprve přejděte na hlavní stranu kurzu a vpravo nahoře klikněte na tlačítko “Zapnout režim úprav”. 
 2. Přetáhněte archiv zip ze svého počítače do sekce kurzu, kde chcete, aby se zobrazil (viz obr. 5).

  Obr. 5: Přetažení souboru “Pravidla českého pravopisu.zip” do kurzu

 3. Na následně zobrazený dotaz, co chcete dělat se souborem, odpovězte výběrem možnosti “Vytvořit studijní materiál typu Soubor” a klikněte na “Vložit” (viz obr. 6).

  Obr. 6: Vyskakovací okno po přetažení archivu zip

 4. Poté klikněte na odkaz “Upravit nastavení”, který naleznete po kliknutí na rozbalovací nabídku s názvem “Upravit” u daného Souboru (viz obr. 7).

  Obr. 7: Úprava nastavení souboru

 5. V sekci Obsah klikněte na nahraný archiv a v zobrazeném okně klikněte na tlačítko “Rozbalit” (viz obr. 8 a 9).

  Obr. 8: Nahraný archiv

  Obr. 9: Tlačítko “Rozbalit”

 6. Klikněte na soubor index.html nebo jiný soubor, přes který chcete zobrazit propojené soubory, a zvolte možnost “Nastavit hlavní soubor” (viz obr. 10 a 11). 

  Obr. 10: Volba souboru

  Obr. 11: Nastavení hlavního souboru

 7. Hlavní soubor (označen tučným písmem - viz obr. 12) je ten soubor, který se zobrazí studentům na stránkách kurzu.

  Obr. 12: Soubor index.html označený jako hlavní soubor
  8. Klikněte na “Uložit a vrátit se do kurzu”.

Oprávnění v kontextu modulu Soubor

Oprávnění v kontextu této činnosti naleznete po kliknutí na název činnosti na hlavní straně kurzu - odkaz na ně se zobrazí v bloku Správa/Správa souboru/Oprávnění. 

Dále v nápovědě