Přeskočit obsah

Nastavení Popisku

Jak přidat Popisek

Rychlá metoda

Nejjednodušším způsobem, jak přidat popisek do kurzu, je přetáhnout text z prohlížeče či textového editoru, případně obrázkový soubor přímo na hlavní stranu kurzu.

Pozor

Přetahování souborů či textu nefunguje v prohlížeči Internet Explorer a Microsoft Edge. Pro práci s Moodlem je proto doporučeno používat prohlížeč Mozilla Firefox nebo Google Chrome.

 1. Nejprve přejděte na hlavní stranu kurzu a vpravo nahoře klikněte na tlačítko “Zapnout režim úprav”.
 2. Pokud chcete přidat textový Popisek, otevřete si soubor s textem či stránku v prohlížeči, kde je vámi vybraný text. Část textu, kterou chcete použít jako Popisek, označte a přetáhněte pomocí myši na hlavní stranu kurzu v prohlížeči (viz obr. 1).

  Obr. 1: Přetáhnutí textu na hlavní stranu kurzu

  Poznámka

  Pokud chcete vložit do Popisku na hlavní stranu kurzu obrázek a ne text, postupujte podle návodu Jak vytvořit obrázkový popisek na hlavní straně kurzu – Rychlá metoda.

 3. Ve vyskakovacím okně zaklikněte Přidat Popisek na hlavní stranu kurzu a klikněte na tlačítko “Vložit” (viz obr. 2).

  Obr. 2: Vložení popisku

 4. Nyní můžete změnit název, polohu Popisku nebo upravit další nastavení pomocí příslušných ikon (viz obr. 3).

  Obr. 3: Další nastavení popisku

Standardní metoda

Popisek lze do kurzu přidat také standardním způsobem:

 1. Nejprve přejděte na hlavní stranu kurzu a vpravo nahoře klikněte na tlačítko “Zapnout režim úprav”.
 2. Poté vyberte požadovaný týden/téma, do něhož chcete nový Popisek přidat, a přes odkaz “Přidat činnost nebo studijní materiál” přejděte k výběru aktivity.
 3. V levé části okna zvolte Popisek a dole klikněte na tlačítko “Přidat” (viz obr. 4). Tímto krokem přejdete na stránku Nastavení nově vytvořeného Popisku.

  Obr. 4: Přidání Popisku do kurzu

Nastavení Popisku

Nastavení Popisku jsou rozdělena do sekcí. Ve výchozím zobrazení je rozbalena pouze sekce Obsah. Ostatní sekce můžete rozbalit kliknutím na název sekce (např. Omezení přístupu) nebo můžete rozbalit všechny sekce kliknutím na tlačítko Rozbalit vše (viz obr. 5).

Obecná nastavení

Text popisku slouží k zadání samotného popisku, jenž bude zobrazen v ELFu. Můžete využít také HTML editoru, který umožňuje podobné formátování textu jako například Word aj. Pomocí HTML editoru je možné vybrat také obrázek (pokud si přejete do popisku nějaký vložit), případně audio nahrávku či video.

Obr. 5: Jak přidat Popisek

Další nastavení

(Tato nastavení jsou ve výchozím zobrazení sbalená. Zobrazíte je kliknutím na název sekce.)

Mezi dalšími nastaveními najdete Běžná nastavení modulu, Omezení přístupu a Plnění činností (pokud je tato funkce povolena správcem systému a v kurzu).

Nastavení pozice popisku v tématu

Popisek lze v rámci tématu pro větší přehlednost odsadit pomocí odkazu “Přesunout doprava” (viz obr. 6). Po odsazení doprava je možné Popisek posunout také zpět doleva pomocí odkazu “Přesunout doleva” (viz obr. 6). 

Obr. 6: Přesunování popisku doprava a doleva na hlavní straně kurzu

Oprávnění v kontextu modulu Popisek

Oprávnění v kontextu této činnosti naleznete po kliknutí na název činnosti na hlavní straně kurzu – odkaz na ně se zobrazí v bloku Nastavení/Správa popisku/Oprávnění.

Dále v nápovědě