Přeskočit obsah

Používání Knihy

Jak se v Knize pohybovat

Kromě odkazů v obsahu můžete pro pohyb v rámci Knihy používat také šipky, které najdete na pravé straně každé kapitoly (viz obr. 1).

Obr. 1: Šipky usnadňující pohyb v rámci Knihy

Proč používat modul Kniha

Modul Kniha je vhodný nejen k prezentaci informací v přehledné, snadno srozumitelné podobě, ale také k jiným účelům. Protože je možné do něj importovat webové stránky nebo adresáře webových stránek, hodí se ke skupinovým projektům. Můžete například zadat studentům, aby vytvořili jednoduché webové stránky na dané téma, a pak tyto stránky importovat do Knihy. Vznikne tak jeden materiál, který bude obsahovat práce všech studentů. Obdobně můžete studentům povolit, aby Knihu upravovali sami (importovali webové stránky, upravovali kapitoly) - více informací najdete zde.

Pozor

Pokud nechcete využít možnosti členit obsah studijního materiálu na kapitoly a podkapitoly, je vhodnější využít modulu Stránka.

Jak knihu exportovat ve formátu IMS Content Package

Uživatelé, kteří mají pravomoc exportovat knihu ve formátu IMS Content Package, tak mohou udělat v nabídce Správa knihy na levé straně (viz obr. 2).

Obr. 2: Export knihy ve formátu IMS Content Package

Další informace

Zeptejte se na diskuzních fórech Moodlu:

Dále v nápovědě