Přeskočit obsah

ČKD/FAQ

Jak povolím studentům, aby mohli Knihu upravovat?

Klikněte na položku Oprávnění v sekci Správa knihy v bloku Správa na levé straně (viz obr. 1) a přidělte jim pravomoc Upravovat kapitoly Knihy. Pomocí ikony plus (+) v poli Role s oprávněním můžete přidat role, které budou mít oprávnění upravovat kapitoly.

Obr. 1: Přidání/úprava oprávnění pro upravení kapitoly knihy

Po kliknutí na ikonu plus se objeví nové okno s rozbalovací nabídkou Vyberte role, kde zvolte roli Student. Poté klikněte na tlačítko “Povolit”. Tímto jste povolili studentům upravovat kapitoly.

Obr. 2: Vybraná role Student a tlačítko Povolit

Jak povolím studentům, aby mohli importovat webové stránky?

Stejným způsobem, jako jste studentům přidali pravomoc upravovat kapitoly knihy, jim můžete povolit také importování webových stránek. Klikněte na Oprávnění v sekci Správa knihy v bloku Správa (viz obr.1) a přidělte jim pravomoc Upravovat kapitoly Knihy a pravomoc Importovat kapitoly.

Proč má kniha jen dvě úrovně?

Dvě úrovně obvykle u Knihy stačí, třetí úrověň už by mohla vést ke špatně strukturovaným, nepřehledným materiálům. Modul Kniha je určen především k tvorbě kratších vícestránkových studijních materiálů. Pokud chcete vytvořit delší dokument, zkuste raději nahrát Soubor ve formátu pdf.

Jak můžu v rámci knihy vyhledávat?

Kniha není vybavena vlastním vyhledávačem, pokud ale kliknete na „Vytisknout celou knihu” v nabídce Správa knihy v bloku Nastavení, můžete použít vyhledávání přes Ctrl+F.

Další informace

Dále v nápovědě