Přeskočit obsah

Wikimedia

Repozitář Wikimedia slouží k vyhledávání multimédií v úložišti Wikimedia Commons. Wikimedia Commons (zkráceně jen Wikimedia) je úložiště volných fotografií, videí, ilustrací, zvuků a dalšího multimediálního obsahu, který je přístupný ze všech projektů Wikimedia Foundation.

Obr. 1: Logo úložiště multimédií Wikimedia Commons

Jak přidat soubor z repozitáře Wikimedia

Vyhledané soubory můžete vložit do kurzu v Moodlu jako samostatné soubory, nebo je můžete vložit také jako obrázek přímo do HTML editoru. Vyhledávat a vkládat soubory z repozitáře Wikimedia lze následovně:

 1. V nástroji Výběr souboru na levé straně vyberte repozitář Wikimedia (viz obr. 2). Zadejte klíčový text pro vyhledání do pole Plný text. Pod tímto polem jsou další dvě, do kterých můžete zadat maximální velikosti obrázků. Pro vyhledání obrázků klikněte na tlačítko „Odeslat“.

  Obr. 2: Repozitář Wikimedia v nástroji Výběr souboru

 2. V pravé části okna se zobrazí všechny výsledky spojené klíčovým slovem (v tomto případě „moodle“ – viz obr. 3). Soubory jsou seřazeny abecedně a je u nich zobrazen název a ikona nebo náhled. Mezi vyhledanými soubory vyberte ten, který chcete vložit do kurzu, a klikněte na něj levým tlačítkem myši.

  Obr. 3: Vyhledané soubory v repozitáři Wikimedia

 3. Zobrazí se vyskakovací okno, ve kterém vidíte základní informace o souboru, a můžete zde změnit cílový název souboru v poli Uložit jako, autora či licenci. Po dokončení klikněte na tlačítko „Vybrat tento soubor“ (viz obr. 4).

  Obr. 4: Nastavení souboru a tlačítko „Vybrat tento soubor“

Možnosti vložení souboru z Wikimedií do HTML editoru

Pokud vkládáte obrázek do HTML editoru, máte ve vyskakovacím okně 2 možnosti: Vytvořit kopii souboru nebo Přímý odkaz na soubor (viz obr. 5).

 • Při zvolení možnosti Vytvořit kopii souboru je nahraný soubor samostatný, plně oddělený od původního souboru ve službě Wikimedia. Pokud autor soubor ve službě Wikimedia upraví nebo odstraní, jeho kopie v kurzu zůstane beze změn.
 • Přímý odkaz na soubor zachová vazbu mezi vloženým a původním souborem. Do kurzu v Moodlu se nevloží samotný soubor, obrázek se zobrazí v HTML editoru prostřednictvím jeho URL, která odkazuje přímo do služby Wikimedia. Pokud autor původní soubor aktualizuje, aktualizuje se také na všech místech, kam jste vložili odkaz na něj. Pokud je však soubor ze služby Wikimedia odstraněn, odkaz na něj v kurzu v Moodlu přestane fungovat a obrázek se již nebude zobrazovat.

  Pozor

  Změny se v Moodlu neprojeví, dokud nevyprší cache nebo jej manuálně nesmažete v prohlížeči.


  Obr. 5: Možnosti vložení souboru z repozitáře Wikimedia do HTML editoru

Dále v nápovědě