Přeskočit obsah

Soubory na serveru

Prostřednictvím repozitáře Soubory na serveru můžete přistupovat přímo z nástroje Výběr souboru k souborům použitým ve všech kurzech, ke kterým máte v systému Moodle přístup. Jedná se o soubory použité v souhrnech týdnů/témat a dále o soubory následujících aktivit:

Poznámka

Repozitář Soubory na serveru nahrazuje používání složky Soubory kurzu ve starších verzích Moodlu. Kromě souborů aktuálního kurzu máte prostřednictvím tohoto repozitáře navíc neustále k dispozici i všechny soubory všech ostatních kurzů, ve kterých figurujete v roli učitele. Tato funkce nahrazuje např. používání metakurzů nebo linkování souborů pomocí jejich absolutních URL adres v předchozích verzích Moodlu.

Pozor

URL adresy souborů v Moodle jsou šifrované (z důvodu vyšší bezpečnosti) a použití téže adresy souboru na jiném místě Moodle nebude fungovat. Repozitář Soubory kurzu, který můžete rovněž nalézt v Moodle, slouží pouze k umožnění převodu kurzů ze starší verze, a proto není doporučeno jej dále používat k nahrávání nových souborů (lze předpokládat, že v budoucnu bude z Moodlu zcela odstraněn).

Jak přidat soubor z repozitáře Soubory na serveru

 1. Mezi repozitáři na levé straně nástroje Výběr souboru vyberte repozitář Soubory na serveru. Zobrazí se soubory toho kurzu, ve kterém právě pracujete. V navigační liště se zobrazuje název kurzu. Název složky odpovídá názvu aktivity v kurzu, v závorce je uveden typ aktivity (viz obr. 1).

  Obr. 1: Obsah a struktura repozitáře Soubory na serveru

  Poznámka

  Pokud chcete zobrazit soubory jiného kurzu, klikněte na složku Systém v navigační liště. Zde se zobrazí všechny kurzy, ve kterých máte roli učitele, a tím pádem máte i přístup k souborům těchto kurzů (viz obr. 2).

  Obr. 2: Repozitář Soubory na serveru na úrovni Systém

 2. Kliknutím můžete otevřít vybranou složku a vybrat soubor, který chcete opětovně použít. Mezi složkami se můžete pohybovat i pomocí navigační lišty, kde se zobrazuje název a typ aktivity, jejíž soubory právě prohlížíte. Kliknutím vyberte soubor, který chcete vložit do kurzu (viz obr. 3). 

  Poznámka

  V pravém horním rohu můžete změnit zobrazení souborů.

  Obr. 3: Repozitář Soubory na serveru na úrovni souborů konkrétní aktivity vybraného kurzu

 3. Ve vyskakovacím okně můžete změnit název souboru, autora, případně licenci. Vložení souboru do kurzu nakonec potvrďte tlačítkem “Vybrat tento soubor” (viz obr. 4).


  Obr. 4: Nastavení souboru a tlačítko “Vybrat tento soubor”

Možnosti vložení souboru z repozitáře Soubory na serveru

Při opětovném použití již existujícího souboru máte dvě možnosti – Vytvořit kopii souboru nebo Vytvořit alias/odkaz na soubor (viz obr. 5).

Obr. 5: Možnosti použití souboru z repozitáře Soubory na serveru
 • Při zvolení možnosti Vytvořit kopii souboru je nahraný soubor samostatný, plně oddělený od původního souboru. Pokud původní soubor na jeho původním umístění aktualizujete, nově vložený soubor zůstane beze změn.

 • Při zvolení možnosti Vytvořit alias/odkaz na soubor se zachovává vazba mezi novým a původním souborem. Pokud původní soubor aktualizujete na jeho původním umístění, aktualizuje se také na všech místech, kam jste vložili jeho alias/odkaz. Původní soubor aktualizujete tak, že do příslušné aktivity vložíte nový soubor se stejným názvem a ve vyskakovacím okně zvolíte možnost “Přepsat” (viz obr. 6).

  Obr. 6: Aktualizace souboru dříve vloženého do ELFu

  Poznámka

  Pokud původní soubor vymažete, aliasy, které na tento soubor odkazovaly, budou změněny na kopie. Odkazy na soubory tudíž nepřestanou fungovat a vložené soubory se budou v kurzu nadále zobrazovat, nebude však již možné je hromadně aktualizovat. Více o fungování aliasů/odkazů se dovíte zde.

Dále v nápovědě