Přeskočit obsah

Soubory kurzu

Pro ulehčení převodu kurzu ze starších verzí Moodlu do Moodle 2 slouží repozitář Soubory kurzu. Zobrazuje všechny soubory vložené do souborů kurzu ve starší verzi Moodlu.

Obr. 1: Soubory kurzu v Moodle verze 1.9

Pozor

Do tohoto repozitáře žádné nové soubory nevkládejte, slouží pouze k zachování souborů vložených do kurzů před přechodem na Moodle 2. Tento repozitář je dočasný a při přechodu na další verze Moodlu bude pravděpodobně zrušen.

Jak přidat soubor z repozitáře Soubory kurzu

Pokud chcete do nového kurzu vložit soubor, o kterém víte, že byl uložen v složce Soubory kurzu ve vašem kurzu v Moodlu před přechodem na Moodle 2, postupujte následovně:

 1. V nástroji Výběr souboru vyberte repozitář Soubory kurzu (viz obr. 2). Zobrazí se nejvyšší úroveň souborů kurzu, který právě editujete.

  Obr. 2: Dočasný repozitář Soubory kurzu v rámci nástroje Výběr
  souboru

 2. Soubor vyhledejte v souborovém systému, který je v novém kurzu stejný jako ve vašem kurzu ve starší verzi Moodlu (viz obr. 1). Mezi složkami se můžete pohybovat i pomocí navigační lišty. V pravém horním rohu můžete změnit zobrazení souborů. Kliknutím vyberte soubor, který chcete vložit do kurzu v Moodle 2 (viz obr. 3). 

  Obr. 3: Navigace v dočasném repozitáři Soubory kurzu

 3. Ve vyskakovacím okně vyberte možnost Vytvořit kopii souboru (viz Možnosti vložení souboru). V nabídce dále můžete změnit název souboru, autora, případně licenci. Vložení souboru do kurzu nakonec potvrďte tlačítkem Vybrat tento soubor (viz obr. 4).


  Obr. 4: Nastavení souboru a tlačítko „Vybrat tento soubor“

Možnosti vložení souboru z repozitáře Soubory kurzu

Vždy zvolte možnost Vytvořit kopii souboru. Možnost Vytvořit alias/odkaz na soubor nepoužívejte, soubory v Souborech kurzu totiž není možné dále aktualizovat. Pokud chcete zachovat vazbu mezi novým a původním souborem (pro budoucí aktualizace), použijte repozitář Osobní soubory nebo Soubory na serveru.

Poznámka

Na rozdíl od starších verzí Moodlu neslouží dočasný repozitář Soubory kurzu jako místo, kam ukládat soubory, které plánujete použít na různých místech kurzu. Soubory v kurzu nyní vkládáte přímo v rámci jednotlivých aktivit (Soubor, Složka, Fórum atd.) pomocí univerzálního pole pro nahrání souboru a nástroje Výběr souboru. Pokud chcete zpětně dohledat soubory vložené do některého z vašich kurzů a použít je na jiném místě Moodlu, musíte využít repozitáře Soubory na serveru.

Dále v nápovědě