Přeskočit obsah

Osobní soubory (využití repozitáře)

Repozitář Osobní soubory umožňuje rychlý přístup k souborům ve vašem osobním úložišti souborů. (Více o jeho správě se dozvíte zde.) Jedná se o nejjednodušší způsob, jak rychle přistupovat ke svým souborům ve všech kurzech. Všude, kde do kurzu nahráváte soubor, můžete vybrat některý ze svých osobních souborů.

Jak přidat soubor z repozitáře Osobní soubory

 1. Mezi repozitáři na levé straně v rámci nástroje Výběr souboru vyberte repozitář Osobní soubory a klikněte na soubor, který chcete přidat (viz obr. 1). U souborů se zobrazuje ikona či náhled, název a jeho formát. 

  Poznámka

  V horní části nástroje Výběr souboru naleznete navigační lištu, která slouží k rychlé orientaci a přesunu mezi složkami. Pomocí ikon v pravém horním rohu můžete změnit zobrazení souborů.

  Obr. 1: Osobní soubory v nástroji Výběr souboru

 2. Po kliknutí na soubor se objeví vyskakovací okno, kde můžete změnit název souboru, autora či licenci. Vložení souboru do kurzu potvrďte tlačítkem „Vybrat tento soubor“ (viz obr. 2).


  Obr. 2: Nastavení souboru a tlačítko „Vybrat tento soubor“

Možnosti vložení souboru z repozitáře Osobní soubory

Při vložení souboru z repozitáře Osobní soubory si můžete vybrat, jestli chcete vytvořit kopii souboru, nebo alias/odkaz na soubor (viz obr. 3). 

 • Při zvolení možnosti Vytvořit kopii souboru je nahraný soubor samostatný, plně oddělený od původního souboru. Pokud původní soubor ve vašem osobním úložišti aktualizujete, kopie vloženého souboru zůstane beze změn.

 • Při zvolení možnosti Vytvořit aliasu/odkaz na soubor se zachovává vazba mezi novým a původním souborem. Pokud původní soubor aktualizujete ve vašem osobním úložišti souborů, aktualizuje se také na všech místech, kam jste vložili jeho alias/odkaz.

  Poznámka

  Pokud původní soubor z vašeho osobního úložiště vymažete, aliasy, které na tento soubor odkazovaly, budou změněny na kopie. Odkazy na soubory tudíž nepřestanou fungovat a vložené soubory se budou v kurzu nadále zobrazovat, nebude však již možné je hromadně aktualizovat.

  Obr. 3: Možnosti vložení souboru z repozitáře Osobní soubory

Poznámka

Pokud chcete v rámci Moodlu používat stejný soubor na více místech a zároveň mít možnost jej neustále aktualizovat s tím, že se změny projeví i na všech místech, kam je soubor vložen, použijte postup pro vytvoření aliasu/odkazu na soubor výše. Tato funkce nahrazuje např. používání metakurzů nebo linkování souborů pomocí jejich absolutních URL adres v předchozích verzích Moodlu. Více o fungování aliasů/odkazů se dovíte zde.

Pozor

URL adresy souborů v Moodle 2 jsou šifrované (z důvodu vyšší bezpečnosti) a použití téže adresy souboru na jiném místě Moodle 2 nebude fungovat.

Správa Osobního úložiště souborů

Pokud chcete upravit, přidat nebo odebrat soubory ve vašem osobním úložišti, dostanete se z nástroje Výběr souboru snadno do svého osobního úložiště souborů pomocí ikony „Nastavení“ (viz obr. 4). Budete přesměrováni do správy úložiště, která je podrobněji popsána zde.

Obr. 4: Ikona pro správu Osobního úložiště souborů

Dále v nápovědě