Přeskočit obsah

Přetažení souboru na hlavní stranu kurzu

Nejjednodušším způsobem, jak nahrát soubor do kurzu, je přetáhnout jej z počítače přímo na hlavní stranu kurzu. Na tuto možnost upozorňuje hláška “Pro nahrání souborů je stačí přetáhnout do příslušné sekce kurzu”, která se objeví po zapnutí režimu úprav.

Postup pro nahrávání souborů do kurzu tímto způsobem je následující:

 1. Klikněte na tlačítko “Zapnout režim úprav” v pravém horním rohu kurzu.
 2. Najděte v průzkumníku či jiném správci souborů soubor, který chcete vložit do kurzu. Klikněte na soubor primárním tlačítkem a přetáhněte jej pomocí myši na vámi vybranou pozici v kurzu (obr. 1).

  Obr. 1: Přetažení souboru ze složky na disku do kurzu

 3. Pokud vkládáte do kurzu obrazový soubor, zobrazí se vyskakovací okno s možnostmi vložení obrázku. Zvolte možnost Vytvořit studijní materiál typu Soubor a klikněte na tlačítko “Vložit” (viz obr. 2).


  Obr. 2: Vložit obrázek do kurzu jako Soubor

 4. Po kliknutí na tlačítko “Vložit” bude soubor nahrán do kurzu. Nahrávání souboru může trvat delší dobu, v závislosti na velikosti souboru a rychlosti vašeho připojení. Po nahrání souboru se v příslušné sekci kurzu objeví ikona souboru (různí se podle typu souboru), název a editační ikony v rozbalovací nabídce (viz obr. 3).

  Obr. 3: Soubor v kurzu - Upravit soubor a tlačítko pro přejmenování

 5. Pomocí editačních ikon v rozbalovací nabídce můžete například odsadit soubor, změnit další nastavení či odstranit soubor. Pomocí ikony pera vedle názvu souboru můžete jeho název rychle změnit (viz obr. 3). 

Dále v nápovědě