Přeskočit obsah

Přetažení souboru do pole pro nahrání souborů

Další možností, jak nahrát soubor do kurzu, je použít pole pro nahrání souborů. Toto pole je k dispozici všude, kde se od učitele či studenta očekává, že bude nahrávat soubor (např. vytvoření studijního materiálu typu soubor, odevzdání souboru v úkolu, přidání přílohy k příspěvku ve fóru, atd.).

Postup pro nahrávání souboru tímto způsobem je následující:

  1. Najděte na ploše, v průzkumníku či jiném správci souborů soubor, který chcete do kurzu vložit. Klikněte na soubor primárním tlačítkem a přetáhněte jej pomocí myši do vyznačeného místa (obr. 1).

    Obr. 1: Přetažení souboru

  2. Po přetažení do okna se do něj soubor nahraje. Nahrávání souboru může trvat i delší dobu, v závislosti na velikosti souboru a rychlosti vašeho připojení. Po nahrání souboru se v okně objeví ikona souboru (různí se podle typu souboru) či náhled v případě obrázku a název souboru (viz obr. 2).

    Obr. 2: Nahraný soubor

  3. Po kliknutí na soubor se objeví vyskakovací okno s možností úpravy souboru. Soubor lze například stáhnout či odstranit, změnit název či autora. Po dokončení nastavení klikněte na tlačítko “Aktualizovat”.

    Obr. 3: Nastavení souboru

  4. Po nahrání a nastavení všech souborů uložte provedené změny.

Dále v nápovědě