Přeskočit obsah

Záloha a obnova aktivit

Záloha aktivit

Pro vytvoření zálohy konkrétní aktivity otevřete tuto aktivitu z hlavní strany kurzu a v postranním bloku Nastavení/Správa aktivity klikněte na odkaz Záloha (viz obr. 1).

Obr. 1: Odkaz pro vytvoření zálohy aktivity v bloku Nastavení

Samotný proces zálohování má pět kroků (viz obr. 2):

 1. Počáteční nastavení. Systém vypíše všechny položky kurzu, které lze zahrnout do zálohy. Vyberte, zda chcete do zálohy zahrnout Moduly činnostíbloky a filtry, a pak pro pokračování klikněte na tlačítko “Další” v pravém dolním rohu (viz obr. 3).

  Poznámka

  Učitel nemá možnost zálohovat uživatelská data, a proto jsou zablokovány i všechny položky související s uživatelskými daty.

  Obr. 2: První krok procesu zálohování aktivity - Počáteční nastavení

 2. Nastavení schématu. Na zobrazené stránce je označena aktivita, která bude zálohována. Pokračujte kliknutím na tlačítko “Další”.


  Obr. 3: Druhý krok procesu zálohování aktivity - Nastavení schématu

 3. Potvrzení a přehled. V tomto kroku můžete upravit název záložního souboru. Také si můžete překontrolovat dosavadní nastavení zálohy (viz obr. 4). Pokračujte tlačítkem “Provést zálohu”.

  Obr. 4: Třetí krok procesu zálohování aktivity - Potvrzení a přehled

 4. Provést zálohu. Kliknutím na tlačítko “Provést zálohu” spustíte samotný zálohovací proces (viz obr. 4). 

 5. Dokončení. Pokud záloha proběhla úspěšně, bude vás o tom systém na další stránce informovat hlášením “Soubor zálohy byl úspěšně vytvořen” (viz obr. 5). 

  Obr. 5: Dokončení procesu zálohování aktivity

  Klikněte na tlačítko “Pokračovat” (viz obr. 5), které vás převede do dialogového okna Obnovit, kde naleznete složku s uloženým záložním souborem (viz obr. 6). Zde si můžete soubor stáhnout do svého počítače, nebo zahájit proces Obnovy aktivity.

  Obr. 6: Dialogové okno Obnovit s tlačítky pro stažení souboru zálohy a zahájení obnovy aktivity

Obnova aktivit

Obsah zálohy aktivity (ve formátu .mbz) lze začlenit do jakéhokoliv existujícího kurzu. 

Pro zahájení obnovy aktivity klikněte na odkaz Obnovit v bloku Nastavení/Správa aktivity nejlépe v tom kurzu, do kterého chcete obsah zálohy obnovit (viz obr. 7).

Obr. 7: Odkaz pro obnovení aktivity v bloku Nastavení

Vyberte soubor zálohy z Oblasti se zálohami kurzů nebo z Oblasti pro soukromé zálohy kurzů a klikněte na tlačítko Obnovit.

Poznámka

Můžete využít i importu záložního souboru z vlastního počítače, pokud například obnovujete aktivitu z jiné instalace Moodle.

Obr. 8: Výběr záložního souboru

Samotný proces obnovy aktivity má sedm kroků (viz obr. 9):

 1. Potvrdit. Tato stránka vás informuje o obsahu záložního souboru. Klikněte na tlačítko “Pokračovat” v pravém dolním rohu (viz obr. 9).


  Obr. 9: První krok procesu obnovy aktivity - Potvrdit

 2. Místo obnovy. Vyberte kurz, do kterého chcete obsah zálohy obnovit, a klikněte na tlačítko “Pokračovat” (viz obr. 10).


  Obr. 10: Druhý krok procesu obnovy aktivity - Místo obnovy

 3. Nastavení. Systém vypíše všechny položky aktivity, které lze obnovit. Vyberte, zda chcete zahrnout Moduly činnostíbloky a filtry, a pro pokračování klikněte na tlačítko “Další” v pravém dolním rohu (viz obr. 5).

  Poznámka

  Učitel nemá možnost provést obnovu aktivity s uživatelskými daty, a proto jsou zablokovány i ostatní položky související s uživatelskými daty. 


  Obr. 11: Třetí krok procesu obnovy aktivity - Nastavení

 4. Schéma. Na zobrazené stránce je označena aktivita, která bude obnovena. Pokračujte kliknutím na tlačítko “Další” (viz obr. 12).

  Obr. 12: Čtvrtý krok procesu obnovy kurzu - Schéma

 5. Přehled. V tomto kroku můžete překontrolovat dosavadní nastavení zálohy (viz obr. 13). Pokračujte tlačítkem “Provést obnovu”.


  Obr. 13: Pátý krok procesu obnovy kurzu - Přehled

 6. Provést obnovu. Kliknutím na tlačítko “Provést obnovu” spustíte samotný proces obnovy aktivity.

 7. Dokončení. Pokud obnova aktivity proběhla úspěšně, bude vás o tom systém na další stránce informovat hlášením Kurz byl úspěšně obnoven (viz obr. 14). 


  Obr. 14: Dokončení procesu obnovy aktivity

Dále v nápovědě