Přeskočit obsah

Zobrazení sekcí

Zobrazení sekcí určuje, zda se má celý obsah kurzu zobrazovat na jedné stránce, nebo zda se mají jednotlivé sekce (např. týdny nebo témata) zobrazovat na samostatných stránkách. Existují dvě možnosti: Zobrazit všechna témata na stránku nebo Zobrazit jedno téma na stránku.

Poznámka

Toto nastavení nelze vybrat u uspořádání typu Formát jednoho modulu a Diskusní uspořádání.

Zobrazit všechna témata na stránku

Při nastavení zobrazení všech témat na stránku se zobrazí všechny sekce kurzu na jedné stránce (viz obr. 1). Při velmi obsáhlém kurzu může být toto zobrazení nepřehledné a nevhodné.

Obr. 1: Zobrazit všechna témata na stránku

Zobrazit jedno téma na stránku

Při zvolení zobrazení jednoho tématu na stránku se na úvodní stránce zobrazí všechny sekce, ale jen ve zkrácené podobě bez studijních materiálů a činností (viz obr. 2). Pro jejich zobrazení stačí konkrétní sekci rozkliknout. 

Obr. 2: Zobrazit jedno téma na stránku -- úvodní stránka kurzu

Po rozkliknutí sekce jsou vidět všechny studijní materiály a činnosti, které daná sekce obsahuje (viz obr. 3). Pomocí šipek nebo pomocí rozbalovacího menu Přejít na… dole na stránce se můžete pohybovat mezi jednotlivými sekcemi kurzu.

Obr. 3: Zobrazit jedno téma na stránku - otevřené Téma 1

Přidání a odstranění sekce

Nové sekce je možné přidávat pouze z úvodní stránky kurzu v režimu úprav. Tlačítko “Přidat téma” je umístěno vpravo dole pod poslední sekcí kurzu. Podobně je i odstranění sekce možné pouze na hlavní stránce kurzu, tentokrát v rozbalovací nabídce “Upravit” na pravé straně u každé ze sekcí (obr.4).

Obr. 4: Přidání a odstranění sekcí

Dále v nápovědě