Přeskočit obsah

Vzhled

V sekci Vzhled je možné vybrat další nastavení, která ovlivní vzhled celého kurzu, a také nastavit, zda se bude studentům zobrazovat blok Poslední Oznámení či Známky.

Obr. 1: Nastavení vzhledu kurzu
 1. Vnutit motiv. Učitel může vnutit studentovi změnu grafických prvků kurzu (např. výměna barev, rozložení jednotlivých bloků,…). Uživatel má na výběr ze dvou motivů - Classic (klasický vizuál ELFu), nebo Boost (Zjednodušený vizuál).

 2. Vnutit jazyk. Zde je možné nastavit jazyk, ve kterém bude kurz studentům zobrazován. Nadpisy a všechny názvy tlačítek se budou zobrazovat ve vybraném jazyku, i když student na svém osobním profilu preferuje jazyk jiný.

  Obr. 3: Zobrazení rozbalovací nabídky pro výběr vnuceného jazyku kurzu

  Příklad

  Například v kurzech angličtiny může učitel vnutit anglický jazyk. Všechny nápisy, nadpisy, pokyny a tlačítka se pak v kurzu zobrazují v tomto jazyce (viz obr. 4).

  Obr. 4: Vnucení jazyku angličtina

 3. Kolik oznámení ukazovat. Zde učitel stanoví, kolik nejnovějších položek se má zobrazovat v bloku Poslední oznámení. Tento blok obsahuje aktuální zprávy pro všechny studenty (viz obr. 5). Pokud zde nastavíte “0 novinek”, blok se nezobrazí vůbec.

  Obr. 5: Blok Poslední oznámení

  Poznámka

  Ve výchozím nastavení jsou všichni studenti přihlášeni k odebírání příspěvků z tohoto bloku, budou tudíž dostávat vaše zprávy e-mailem.

 4. Ukázat známky. Tato možnost určuje, zda budou mít studenti přístup k přehledu svých známek. Ve výchozím nastavení lze všechny známky v kurzu najít na stránce Známky, dostupné z hlavní strany kurzu (viz obr. 6 a 7). Tato volba nemá vliv na to, zda může Učitel známky udělovat.

  Obr. 6: Odkaz Známky v postranním bloku Naviigace z pohledu studenta

  Obr. 7: Zobrazení známek z pohledu studenta

  Příklad

  Vypnutí možnosti “Ukázat známky” je například vhodné, když učitel nemá v úmyslu studenty známkovat, anebo nechce, aby studenti měli ke svým známkám přístup.

 5. Ukázat sestavu o činnosti. Vyberete-li možnost “Ano”, studenti budou mít možnost sledovat vlastní aktivitu v kurzu. Pro každého účastníka kurzu je veden Protokol o činnosti, který zachycuje jeho aktivitu v rámci kurzu (přehled příspěvků a aktivit, historie přihlášení, přístup k jednotlivým částem kurzu). V nastavení je automaticky vybrána možnost “Ne”, což znamená, že student ke zprávě o vlastní aktivitě přístup nemá. Tato volba neovlivňuje zobrazování Sestavy o činnosti Učiteli, ten má k aktivitě studentů přístup vždy - přes tlačítko umístěné na stránce osobního profilu každého studenta (viz obr. 8, 9 a 10).

  Obr. 8: Sestava o nedávné činnosti z pohledu učitele

  Obr. 9: Sestava o nedávné činnosti z pohledu studenta

  Poznámka

  U některých kurzů může být protokol o činnosti pro studenta přínosný, protože mu umožní sledovat jeho zapojení do činnosti v kurzu. Možným důvodem pro vypnutí této funkce je zvýšené zatížení systému při vytváření protokolu. Je-li v kurzu velký počet studentů nebo probíhá-li kurz dlouho, je lepší tuto funkci vypnout.

Dále v nápovědě