Přeskočit obsah

Soubory a nahrávání

K nahrávání souborů do ELFu slouží Pole pro nahrání souborů (viz obr. 1). Toto pole je k dispozici všude, kde se od učitele či studenta očekává, že bude nahrávat soubor (např. vytvoření studijního materiálu typu Soubor, odevzdání souboru v Úkolu, přidání přílohy k příspěvku ve fóru atd.).

Obr. 1: Zobrazení pole pro nahrání souboru

V sekci Soubory a nahrávání má učitel možnost na úrovni kurzu nastavit maximální velikost souborů, které mohou studenti do kurzu vkládat (viz obr. 2). 

Obr. 2: Sekce Soubory a nahrávání v nastavení kurzu

Z rozbalovací nabídky s názvem Maximální velikost souborů učitel vybírá maximální velikost souboru, který mohou do kurzu vložit studenti (viz obr. 2). Učitel je při jejím stanovování omezen tím, jakou maximální velikost souboru pro celý systém nastavil správce (viz obr. 3). Velikost souboru můžete dále omezit nastavením u jednotlivých modulů činností.

Obr. 3: Zobrazení rozbalovací nabídky pro výběr maximální velikosti souborů

Dále v nápovědě