Přeskočit obsah

Sledování plnění

Sekce Sledování plnění (viz obr. 1) je nastavení, jehož povolením umožníte, aby se v nastavení činností a materiálů zobrazovala sekce Plnění činností (viz obr.2).

Obr. 1: Sekce Sledování plnění v nastavení kurzu

Funkce Plnění činností umožňuje učiteli nastavit kritéria pro splnění studijních materiálů a činností v kurzu. Jako kritérium splnění může sloužit např. zobrazení studijního materiálu, odevzdání úkolu, získání známky apod. Pokud zvolíte možnost “Ne”, sekce Plnění činností (viz obr. 2) se vám v nastavení činností a materiálů vůbec nebude zobrazovat.

Obr. 2: Příklad zobrazení sekce Plnění činností v rámci studijního materiálu Kniha

Dále v nápovědě