Přeskočit obsah

Skupiny

Pro práci na různých činnostech v Moodlu lze studenty rozdělit do skupin. Nastavení skupin definované zde v Nastavení kurzu se stává výchozím režimem ve všech činnostech kurzu. Nicméně pro každou činnost, která práci ve skupinách umožňuje, lze také nastavit skupinový režim samostatně. Pokud ovšem zapnete Vnutit režim skupin, nebude na nastavení jednotlivých činností brán zřetel. Více informací o fungování skupin a seskupení naleznete v dokumentaci pro Skupiny a seskupení.

Obr. 1: Sekce Skupiny v Nastavení kurzu
  1. Režim skupin. Zde můžete nastavit Režim skupin na úrovni kurzu. Máte na výběr ze tří možností:

    • Žádné skupiny - v tomto režimu jsou všichni účastníci kurzu členy jedné velké skupiny, v podstatě se tedy skupiny nepoužívají;
    • Oddělené skupiny - každý člen skupiny vidí pouze ostatní členy vlastní skupiny, ostatní skupiny a jejich členové pro něj nejsou viditelné;
    • Viditelné skupiny - členové každé ze skupin pracují v rámci své vlastní skupiny, ale vidí i skupiny ostatní.
  2. Vnutit režim skupin (Ano/Ne). Jestliže je skupinový režim vnucený, je ve všech činnostech použito nastavení definované na úrovni kurzu. Nastavení v rámci jednotlivých modulů je pak ignorováno.

  3. Výchozí seskupení. Umožňuje nastavit, které z vytvořených seskupení má být použito jako výchozí.

Dále v nápovědě