Přeskočit obsah

Přístup pro hosty

V tomto nastavení můžete povolit nebo zakázat přístup pro uživatele, kteří jsou přihlášení jako host.

Pozor

Tato sekce je k dispozici, pouze pokud máte Přístup pro hosty přidán mezi Metodami zápisu do kurzu. Ve výchozím nastavení kurzu není tato metoda aktivní, proto sekce Přístup pro hosty v Nastavení kurzu nemusí být dostupná.

Obr. 1: Nastavení přístupu pro hosty
  1. Povolit přístup pro hosty. Zde můžete nastavit, zda mohou uživatelé vstupovat do kurzu jako hosté, tedy i když do něj nejsou zapsaní (viz obr. 1).
  2. Heslo. Pokud povolíte přístup pro hosty, můžete zde zároveň zadat přístupové heslo. Do kurzu pak budou mít přístup jen ti hosté, kteří budou heslo znát. Hosté budou požádáni o zadání hesla při každém vstupu do kurzu.
  3. Odkrýt. Při zadávání hesla můžete využít možnosti Odkrýt, takže si budete moci zkontrolovat, co jste napsali. Zabráníte tak problémům s překlepy či velkými/malými písmeny (viz obr. 1).

Dále v nápovědě