Přeskočit obsah

Přejmenování rolí

Toto nastavení vám umožňuje měnit názvy uživatelských rolí používaných ve vašem kurzu. Změna se týká pouze zobrazovaného názvu role, nikoliv oprávnění, které daná role má (viz obr. 1).

Příklad

Roli Učitel můžete přejmenovat na Lektor či Tutor, roli Student například na Žák. Toto nastavení může být užitečné v případě, kdy chcete, aby názvy rolí v e-learningových kurzech odpovídaly názvům používaným ve vaší instituci.

  1. Současné názvy rolí (viz obr. 1).
  2. Nové názvy rolí - nový název napište do pole k odpovídajícímu, doposud používanému názvu, a změny uložte (viz obr. 1).

    Obr. 1: Přejmenování rolí

Změněný název role bude zobrazen na stránce se seznamem účastníků kurzu (obr. 2), na stránce pro přepnutí rolí (obr. 3) a na dalších místech v kurzu. Pokud patří přejmenovaná role k rolím, které správce zařadil mezi role správce kurzů, bude název role vypisován také v seznamu kurzů (obr. 4).

Obr. 2: Zobrazení přejmenovaných rolí u zapsaných uživatelů

Obr. 3: Zobrazení přejmenovaných rolí

Obr. 4: Zobrazení nového názvu role v seznamu kurzů

Dále v nápovědě