Přeskočit obsah

Popis

Popis kurzu je druhé ze dvou nastavení, která se automaticky zobrazují v rozbalené formě, je tedy vidět ihned po kliknutí na odkaz Upravit nastavení kurzu.

Samotný popis kurzu se skládá ze dvou částí: Shrnutí kurzu a Soubory v souhrnu kurzu (viz obr. 1).

Obr. 1: Popis
  1. Shrnutí kurzu. Poskytuje základní souhrn informací o daném kurzu (viz obr. 1). Tyto informace se zobrazují spolu s Celým názvem kurzu, Soubory v souhrnu kurzu, Učiteli, Metodou zápisu a Kategorií při vyhledávání kurzů (viz obr. 2). Jsou tedy veřejně přístupné, pokud je kurz viditelný. Shrnutí by mělo být stručné, ale zároveň dostatečně výstižné, aby poskytlo případným zájemcům o kurz základní informace. 

    Příklad

    Tento kurz je určen studentům editujícím e-learningové kurzy v Moodlu. Naleznete v něm návody na úpravu některých modulů, například vkládání souborů do kurzu a tvorbu studijních materiálů, práci s multimédii atd. (Další příklad viz obr. 2).

  2. Soubory v souhrnu kurzu. Do tohoto pole má učitel možnost nahrát jeden obrázek, který se bude zobrazovat u shrnutí kurzu. Uvidí ho studenti a další uživatelé při vyhledávání kurzů v Moodlu. Povolenými typy souborů jsou GIF, JPEG a PNG.

    Příklad vidíte na obrázku 2.

    Obr. 2: Příklad shrnutí kurzu a souboru v kurzu

Dále v nápovědě