Přeskočit obsah

Sekce

Sekce jsou jednotlivé bloky, které tvoří kurz a obsahují studijní materiály a činnosti. Sekci lze rozdělit do dvou částí – obsahuje souhrn sekce a odkazy na studijní materiály a činnosti (viz obr. 1).

Po zapnutí Režimu úprav můžete jednotlivé sekce různě upravovat.

  1. Souhrn sekce – obsahuje základní informace o dané sekci (např. o konkrétním týdnu výuky - jaké je téma, co je nutné udělat, co se nachází v materiálech pro tento týden, atd.).
  2. Upravit souhrn – pomocí rozbalovací nabídky Upravit můžete upravit celý souhrn sekce (viz Obr. 2), ale také sekci skrýt nebo odstranit, v případě tematického nebo dlaždicového uspořádání také zvýraznit (viz Obr. 3).
  3. Přesunout sekci – pokud vám nevyhovuje pořadí sekcí, můžete sekce v rámci kurzu přesunout pomocí ikony Přesunout. Klikněte na ikonu a tahem myši sekci přesuňte na požadované místo.
  4. Studijní materiály a činnosti – vše, co daná sekce obsahuje. Jednotlivé položky můžete upravovat pomocí editačních ikon a rozbalovací nabídky.
  5. Přidat činnost nebo studijní materiál – podrobné informace naleznete zde.

Obr. 1: Sekce

Úprava sekce:

  1. Obecná nastavení – souhrn sekce může obsahovat např. obrázek a krátký text, který informuje studenty o činnosti v rámci daného týdne/tématu.
  2. Sbalit/rozbalit vše – tlačítko umožňující zobrazit či skrýt nastavení sekce.
  3. Omezit přístup – nastavení přístupu k sekci – např. podle data, skupiny či činnosti v kurzu.

Pozor

Pokud omezíte přístup k sekci, bude toto omezení platné i pro všechny studijní materiály a činnosti v dané sekci. Pokud například v nastavení souhrnu sekce omezíte přístup k sekci pouze pro jednu skupinu, všechny aktivity v této sekci budou taktéž přístupné pouze pro tuto skupinu.

Obr. 2: Úprava souhrnu sekce

Obr. 3: Úprava sekce

Obecné nastavení sekcí naleznete pod Správa/Upravit nastavení/Typ uspořádání. Tam můžete nastavit především:

Dále v nápovědě