Přeskočit obsah

Editační ikony

Při zapnutí režimu úprav se u každé položky (činnosti nebo studijního materiálu), sekce nebo bloku zobrazí ikony nebo rozbalovací nabídky umožňující vytvářet nové položky či provádět úpravy stávajících.

Obr. 1: Editační ikony u studijních materiálů a činností

Význam jednotlivých ikon:

Upravit název – tato ikona umožňuje okamžitou úpravu názvu činnosti či materiálu, aniž byste museli načítat stránku nastavení dané položky.

Přesunout doprava/doleva – ikona v první řadě umožňuje odsadit text, činnost či studijní materiál doprava. U již odsazené položky se zobrazuje i šipka směřující doleva, která položky posouvá doleva.

Přesunout – ikona sloužící k přesouvání činností či celých sekcí v rámci kurzu. Stačí na ikonu kliknout a tahem myši konkrétní položku nebo sekci přesunout na požadované místo v kurzu.

Aktualizovat/Nastavit/Upravit – ikona ozubeného kolečka umožňuje měnit a upravovat nastavení dané sekce, materiálu, činnosti nebo bloku.

Duplikovat – touto ikonou lze vytvářet kopii činnosti nebo materiálu v rámci jednoho kurzu.

Odstranit – pomocí této ikony odstraníte položky z kurzu.

Skrýt/Zobrazit – ikona oka označuje viditelnost sekce, materiálů nebo činnosti v kurzu. Pokud je oko otevřené, položka je pro studenty viditelná. Kliknutím na ikonu otevřeného oka se ikona změní na ikonu přeškrtnutého oka značící, že položka je pro studenty neviditelná (a tedy nedostupná).

Žádné skupiny (klikněte pro změnu) – ikona skupin slouží k přepínání mezi nastavením skupin - Žádné skupiny/Oddělené skupiny/ Viditelné skupiny.

Přidělit role – tato ikona umožňuje u jednotlivých položek lokálně přidělit role.

Poznámka

Některé z editačních ikon slouží také pro modifikaci bloků – více o úpravě bloků se dovíte zde.

Pozor

Kromě Editačních ikon existují i další ikony, například ikony činností a studijních materiálů (viz obr. 2) a ikony v bloku správa (viz obr. 3). Tyto ikony však nenesou žádnou specifickou funkci, slouží jako ilustrační obrázky u jednotlivých činností, materiálů či úkonů. Jsou viditelné i bez zapnutého Režimu úprav a mají u sebe klikatelný název činnosti nebo popis dané položky.

Obr. 2: Ikony činností - test

Obr. 3: Ikony v bloku Správa

Dále v nápovědě