Přeskočit obsah

Novinky v Moodle 4.1

S akademickým rokem 2023-24 přechází fakultní systém ELF na vyšší verzi Moodlu (v 4.1), která přináší množství novinek a vylepšení. Nejvýraznější změny jsou vizuální: nové ikony modulů a upravený vzhled titulní stránky kurzů. Výrazných vylepšení se pak dočkala Banka úloh, modul Databáze, rozhraní pro zobrazení a správu známek a nastavení plnění činností.

Vizuální změny

Oblast textu a médií

Modul Popisek byl v nové verzi přejmenován na Oblast textu a médií.

Nové ikony modulů

Jednotlivé moduly činností mají nové ikony. Při přidávání nových činností i na titulní stránce kurzu se tyto ikony zobrazují s barevným pozadím, které indikuje jejich primární využití.

Studijní materiály (modré pozadí)

Aktivity využívané k hodnocení (růžové pozadí)

Aktivity pro samostatnou práci a spolupráci studujících (červené pozadí)

Aktivity pro sběr zpětné vazby

Vzhled titulní stránky kurzů

Změnami prošlo zobrazení a rozložení obsahu na titulní stránce. Zároveň je nyní možné jednotlivé sekce kurzů ručně sbalit a rozbalit, kurzy s velkým množstvím obsahu na titulní stránce jsou tak přehlednější. Přímo na titulní stránce se nově zobrazují i podrobnější informace o podmínkách plnění jednotlivých činností.

Titulní stránka s novými ikonami a rozklikávacími bloky.

Banka úloh a testové úlohy

V Bance úloh se nově zobrazuje více užitečných informací o testových úlohách. Přibylo několik novinek usnadňujících tvorbu a správu testových úloh. Pro úlohy typu Dlouhá tvořená odpověď je nově možné nastavit limity počtu znaků.

Novinka Popis
Nové infomace v Bance úloh U jednotlivých úloh se v Bance úloh nově zobrazuje jejich verze, počet použití v testech, poslední použití, index obtížnost a diskriminační účinnost.
Správa testových úloh Úlohy lze nově přejmenovat přímo v Bance úloh. Úlohy lze přepnout do stavu rozpracovaného návrhu. Pro jednotlivé úlohy je možné zobrazit jejich historii úprav.
Komentářek úlohám K jednotlivým úlohám lze přidávat komentáře (např. poznámky k plánovaným úpravám).
Tvorba testových úloh Při vytváření nových úloh systém některé položky nastaví podle hodnot, které jste u daného typu úloh využíli dříve.
Dlouhá tvořená odpověď U úloh typu Dlouhá tvořená odpověď lze nastavit minimální a maximální povolený počet znaků.
Dlouhá tvořená odpověď U úloh typu Dlouhá tvořená odpověď lze povolit kontrolu systémem pro detekci plagiátů.

V Bance úloh se zobrazuje více užitečných informací o úlohách

Plnění činností

Stav splnění činnosti a podmínky nutné pro splnění dané činnosti se studujícím nově zobrazuje přímo na titulní stránce kurzu. Zobrazení těchto informací na titulní stránce lze zakázat či povolit v nastavení kurzu.

Informace o plnění činností se zobrazují na titulní stránce kurzu

Modul Databáze

Novinka Popis
Startovací stránka Databáze Po vytvoření nové Databáze se zobrazí stránka, která usnadňuje přípravu Databáze pro další použití.
Předlohy Jako šablonu pro Databázi lze nově využít několik nových předloh (Obrázková galerie, Poznámky, Návrhy, Zdroje).
Náhled předlohy Před výběrem a použitím dané předlohy je možné zobrazit její náhled.
Schvalování záznamů Databázové záznamy lze schválit pomocí ikony tří teček u daného záznamu.

Známky

Novinka Popis
Přepínání přehledů Pro přepínání přehledů stránek nově slouží rozbalovací nabídka v horní části stránky.
Souhrn známek Lze zobrazit Souhrn stránek s přehled známkovaných aktivit a jejich průměrným hodnocením. Aktivity lze filtrovat podle typu.
Známky uživatele V přehledu Známky uživatele lze ručně sbalit a rozbalit jednotlivé kategorie známek.

Nabídka pro přepínání přehledů známek

Protokoly o činnosti

Zobrazení kompletních protokolů o činnosti v kurzu nově nebude možné. Reagujeme tak na doporučení pro zabezpečení LMS systémů vypracovaná pracovní skupinou v rámci projektu SC C2 NPO.

Ostatní

Novinka Popis
Časový limit pro Úkol Pro modul Úkol lze nově nastavit časový limit, během něhož je třeba úkol vypracovat a odevzdat (podobný jako u testů).
Jazyk modulu Pro jednotlivé moduly lze vnutit konkrétní jazyk, obdobně jako pro celý kurz.
Zobrazení potřebné známky v Testu Na úvodní stránce modulu Test se zobrazuje informace o potřebné známce.