Přeskočit obsah

Nestandardní testové úlohy

Jako nestandardní označujeme v této dokumentaci takové typy úloh, které nejsou součástí základní instalace Moodlu, ale jedná se o doplňky třetích stran. Může se jednat o interaktivní úlohy s přetahováním odpovědí do textu nebo obrazového pozadí, rozšířené typy tvořených úloh, úlohy s novými způsoby hodnocení apod. Nestandardní testové úlohy mohou sloužit jaho vhodný motivační a aktivizační prvek testu. Nelze však u nich najisto zaručit trvalou podporu jejich tvůrců.

Na následujících stránkách naleznete podrobnou nápovědu k těmto typům nestandardních testových úloh: