Přeskočit obsah

FAQ/ČKD

Proč jsou někteří studenti zobrazeni červeně a ve všech skupinách?

Červeným písmem se v kurzu zobrazují dočasní uživatelé, tedy studenti, kteří byli ručně zapsáni jako další uživatelé, aniž by měli přístup do kurzu. Ti se také objevují napříč všemi skupinami. Pokud jste je do modulu přidali omylem, můžete je odstranit v záložce Dočasný uživatel.

Obr. 1: Dočasní uživatelé

Dále v nápovědě