Přeskočit obsah

Používání HTML editoru

Text v Moodlu formátujete ve většině případů pomocí ikon v HTML editoru obdobným způsobem jako ve Wordu nebo jiném textovém editoru. Specifické případy formátování týkající se výlučně HTML editoru v Moodlu jsou popsány níže.

Přehled klávesových zkratek

Při editaci textu v HTML editoru lze používat některé klávesové zkratky používané standardně v prostředí Windows; seznam je uveden v následující tabulce (viz tab. 1).

Poznámka

Klávesové zkratky jsou obzvlášť užitečné při zadávání textu do pole se skrytým HTML editorem.

Zkratka Funkce
Ctrl+Z Zpět
Ctrl+Y Znovu
Ctrl+C Kopírovat
Ctrl+A Vybrat vše
Ctrl+V Vložit
Ctrl+X Vyjmout
Ctrl+B Tučně
Ctrl+I Kurzíva
Ctrl+U Podtrženě
Shift+Enter Konec řádku
Tab. 1: Klávesové zkratky

Práce s tabulkami

Tabulky mají v Moodlu (a obecně v HTML textu) poměrně velké využití. Vedle standardního využití pro seznamy různých položek je můžete využít i pro zjednodušení formátování stránky, pokud se v jejím obsahu nacházejí obrázky, vnořená videa a další prvky. Práce s tabulkami v HTML editoru Moodlu probíhá plně v uživatelsky nenáročném rozhraní, není nutné znát žádné formátovací HTML značky.

Vložení tabulky

Pro vložení tabulky klikněte na ikonu Tabulka ve druhém řádku nabídky (viz obr. 1).

Obr. 1: Ikona pro vložení tabulky

Ve vyskakovacím okně Vytvořit tabulku s nastavením tabulky (viz obr. 2) pojmenujte tabulku a určete počet řádků, sloupců. Můžete si také zvolit, zda bude mít tabulka záhlaví na řádcích, ve sloupcích nebo v obou zároveň. Rovněž si můžete vybrat, zda se bude titulek zobrazovat nad nebo pod tabulkou. Poté klikněte na tlačítko “Vytvořit tabulku”.

Obr. 2: Okno s nastavením tabulky

Úprava tabulky

Vloženou tabulku lze dále upravovat tak, že do tabulky kliknete a následně opět kliknete na ikonu Tabulka, pomocí které můžete následně tabulku upravit (viz obr. 3).

Obr. 3: Úprava tabulky

Zvolíte-li možnost Upravit tabulku (viz obr. 4), můžete upravit titulek a jeho pozici nebo definovat záhlaví. Vše uložíte kliknutím na tlačítko “Aktualizovat tabulku”.

Obr. 4: Okno nastavení vlastností buňky

Barevná paleta

V HTML editoru je dostupný výběr z 16 barev. Kliknete-li na ikonu Barvy písma , zobrazí se barevná paleta určená k rychlému výběru barvy (viz obr. 5).

Obr. 5: Barevná paleta

Vypnutí a změna HTML editoru

Pokud dáváte přednost zadávání prostého neformátovaného textu nebo formátování textu pomocí jazyka HTML, můžete ve svém osobním profilu používání editoru deaktivovat (viz obr. 6). Toto nastavení naleznete v nabídce profilu Předvolby/Uživatelský účet/Volba editoru.

Poznámka

Poznámka pro uživatele ELFu na FF MU. V nabídce profilu Předvolby/Uživatelský účet/Volba editoru můžete také zvolit textový editor TinyMCE HTML editor, který má nástroje shodné s HTML editorem použitým ve verzi Moodle 2.5. 

Obr. 6: Nastavení používání HTML editoru v osobním profilu

Dále v nápovědě