Přeskočit obsah

Online text

Typ úkolu Online text umožňuje studentům vytvářet a upravovat úkoly přímo v Moodle za použití HTML editoru a jeho funkcí, mezi něž patří formátování textu či přidávání obrázků, tabulek, videí a odkazů na další webové stránky a soubory.

Výhodou Online textu je, že řešení úkolu je uchováváno přímo v systému Moodle, který zároveň umožňuje i jeho čtení – odpadá tak nutnost stahování souborů. Online text je vhodný zejména pro úkoly s kratšími texty.

Nastavení

Možnost Online text nastavíte takto (vizte obr. 1):

 1. V nastavení Úkolu přejděte do sekce Typy úkolů.
 2. Zaškrtněte volbu Online text.
 3. Nechcete-li studentům umožnit jiný typ odevzdání úkolu, zrušte zaškrtnutí u ostatních možností.
 4. Zvolte, zda budou studenti omezeni maximálním počtem slov - pokud ano, zaškrtněte políčko “Povolit” a do textového pole napište maximální počet slov.

  Poznámka

  Studenti budou moci připojit k úkolu soubor pomocí ikony Vložit/Upravit odkaz.

Obr. 1: Nastavení typu úkolu Online text

Odevzdávání

Pro odevzdání online textu student musí:

 1. Kliknout na tlačítko “Přidat řešení úkolu”, čímž se dostane k HTML editoru (vizte obr. 2).

  Obr. 2: Editor pro odevzdání textu online

 2. Napsat svůj text přímo v HTML editoru nebo ho do něj zkopírovat ze souboru.

 3. Kliknout na tlačítko “Uložit změny”.
 4. V přehledu Stav odevzdání úkolu by se měla objevit položka Naposledy změněno, zobrazí se také několik prvních znaků z vloženého řešení úkolu (vizte obr. 3).

  Obr. 3: Přehledová tabulka Stav odevzdání úkolu - stav Odesláno k hodnocení

 5. Pokud je třeba provést změny, klikne student na tlačítko “Upravit řešení úkolu” (vizte obr. 3).

 6. Při běžném nastavení Úkolu, tj. není-li vyžadováno, aby student klikl na tlačítko “Odevzdat úkol” nebo přijal prohlášení, se změní stav odevzdání na Odesláno k hodnocení – v tom případě už není vyžadována žádná další akce (vizte obr. 3).  

  Pokud je vyžadováno, aby student potvrdil, že verze odevzdaného řešení je konečná, bude stav odevzdání označen jako Návrh (neodesláno) a jakmile bude student s prací na úkolu hotov, klikne na “Odevzdat úkol” (vizte obr. 4). 

  Pozor

  Po provedení této akce už student nebude moci úkol jakkoliv upravovat.

  Obr. 4: Přehledová tabulka Stav odevzdání úkolu - stav Návrh (neodesláno)

Hodnocení

Výhodou tohoto typu Úkolu je to, že řešení studentů je možné zobrazit přímo v systému Moodle. Máte však možnost také odevzdané práce stáhnout do vlastního počítače a pročíst si je offline.

Uložení odevzdaných souborů

Úkoly můžete stahovat buď jednotlivě kliknutím na soubor ve sloupci Online text, nebo můžete všechny odevzdané úkoly stáhnout hromadně v souboru zip, a to využitím možnosti Uložit odevzdané úkolu v rolovací nabídce Akce nad přehledovou tabulkou nebo pomocí odkazu v bloku Správa/Správa úkolu/Uložit odevzdané úkoly (vizte obr. 5).

Obr. 5: Hromadné stažení všech odevzdaných úkolů

Poznámka

Úkoly se stáhnou jako soubory ve formátu HTML. Pro snadnější identifikaci začínají názvy souborů v archivu zip křestním jménem a příjmením studenta.

Známkování a zpětná vazba

Pokud již máte zkontrolované odevzdané práce, můžete přistoupit k oznámkování úkolu, případně k udělení zpětné vazby studentům. V závislosti na nastavení jsou vám k dispozici tyto možnosti:

 • Komentář učitele. Kdy učitel pomocí HTML editoru napíše studentovi komentář k jeho práci.
 • Soubory se zpětnou vazbou. Kdy učitel může k ohodnocené práci připojit soubor(y) obsahující zpětnou vazbu.
 • Klasifikační arch. Kdy učitel může ohodnotit úkoly offline do klasifikačního archu, který po následném nahrání zpět do systému zapíše a aktualizuje všechny známky.

Dále v nápovědě