Přeskočit obsah

Odevzdat video

Tento typ úkolu umožňuje zadat studentům jako úlohu odevzdání videa.

Nastavení

Možnost nahrát video nastavíte následujícím způsobem.

 1. V nastavení Úkolu přejděte do sekce Typy úkolů.
 2. Zaškrtněte možnost Odevzdat video. Pokud nechcete umožnit studentům odevzdání jiné podoby úlohy než videosouboru, ostatní okénka ponechte prázdná.

Obr. 1: Nastavení úkolu tak, aby požadoval odevzdání videa.

Poznámka

Základní nastavení neumožňuje studentům vidět videa ostatních. To je možné nastavit pomocí možností oprávnění.

Odevzdání

Student odevzdá své video následujícím způsobem:

 1. Po rozkliknutí modulu klikne na tlačítko Přidat řešení úkolu.
 2. Následně se dostane do stránky pro nahrávání videa, zde musí kliknout na ikonku s nápisem Add Media.
 3. Po kliknutí na tlačítko Add Media se mu otevře rozhraní Medialu. Pokud se do něj skrze ELF do Medialu ještě nepřihlásil, stránka ho vyzve k přihlášení. Přihlásit se do tohoto systému může jakýkoli student nebo zaměstnanec Filozofické fakulty, a to pomocí svého UČO a sekundárního hesla. Ostatní studenti a zaměstnanci mohou přístup získat po domluvě se správci systému Medial.
 4. V nabídce okna si student (viz obr. 2) zvolí, jestli chce video nahrát pomocí webkamery skrze tlačítko Webcam, nebo nahrát připravené video u počítače tlačítkem Upload. Jestliže před tím student video nahrál do Medialu jinou formou, může místo toho zvolit možnost Search a v seznamu svých videí příslušné video vyhledat a zvolit pomocí tlačítka Select.

  Obr. 2: Student může nahrát video pomocí webkamery, z počítače nebo z Meadialu.

  • V případě možnosti Upload nebo Webcam může student zvolit možnost nahrát video pomocí svého zařízení, nebo vyhledat ve svém zařízení již hotové video pomocí tlačítka Browse. Tlačítkem Next bude pokračovat k dalšímu bodu.
  • V tabulce Details vyplní příslušné informace jako Název videa (Title), Kategorii a krátký popis videa, případně i Klíčová slova (Tags).
  • V záložce Thumbnails zvolí úvodní obrázek videa.
  • V záložce Assoc Files může nahrát k videu titulky a připojit k němu další soubory.
  • Nahrání videa potvrdí na posledním okénku tlačítkem Confirm.
  • Vzápětí se mu ukáže hlášení o úspěšném nahrání videa do Medialu.

  Obr. 3: Student vybere soubor videa a vyplní požadované informace.

 5. Student následně potvrdí nahrání videa do ELFu tlačítkem Uložit změny. Vzápětí se mu zobrazí tabulka Stav odevzdání úkolu. V kolonce stavu odevzdání by měl mít napsáno Odesláno k hodnocení.

Pozor

Pokud chce student použít k odevzdání videa raději mobilního zařízení, mohou nastat potíže s možností nahrávání videa přímo během odevzdání. V takovém případě je proto vhodnější video pomocí telefonu nejprve natočit a následně jej odevzdat jako hotový soubor.

Poznámka

Pro každé nové video nebo jeho další verzi je třeba vytvořit nový úkol.

Obr. 4: Po úspěšném odevzdání videa by měl student vidět Odesláno k hodnocení.

Hodnocení

K hodnocení úkolu se učitel dostane pomocí tlačítka Známka. Video spustí tlačítkem View submission. Je možné, že po něm bude vyžadováno přihlášení do Medialu, jestliže se do něj učitel prozatím pomocí ELFu nepřihlásil. Stejně jako student při odevzdávání videa se do něj může přihlásit pomocí svého UČO a sekundárního hesla. Učitel následně hodnotí video pomocí typu hodnocení a známkování, které při nastavení úkolu nastavil. Možnosti hodnocení a známkování jsou stejné, jako v kterémkoli jiném úkolu.

Obr. 5: Učitel zobrazí video pomocí tlačítka View Submission

Dále v nápovědě

Další zdroje informací