Přeskočit obsah

Odevzdat soubor(y)

Typ Úkolu Odevzdat soubor(y) umožňuje studentům odevzdat nahráním do systému jeden nebo více souborů ve většině formátů, například textový dokument s esejí, který pak bude ohodnocen.

Výhodou odevzdávaných souborů je, že všechny práce od studentů jsou shromážděny na jednom místě a je k nim snadný přístup. Soubory mohou být otevřeny v prostředí Moodle nebo je lze hromadně stáhnout.

Nastavení

Možnost Odevzdat soubor(y) nastavíte takto (vizte obr. 1):

 1. V nastavení Úkolu přejděte do sekce Typy úkolů.
 2. Zaškrtněte volbu Odevzdat soubor(y).
 3. Z nabídky Maximální počet nahraných souborů zvolte, kolik souborů studentům povolíte nahrát.
 4. Volbou z rozbalovací nabídky Maximální velikost odevzdaného úkolu nastavíte limit pro velikost souboru, který student může odevzdat. Pokud máte povoleno odevzdání více souborů, jedná se o velikost každého z nich.
 5. Nově je v ELFu možné omezit odevzdávání úkolů na určité typy souborů. Do políčka Povolené typy souborů zadávejte jednotlivě formáty, ve kterých si přejete, aby úkoly byly odevzdány, např. .doc,.pdf aj.

  poznámka

  Převod souborů do PDF je zajišťován externím nástrojem Unconv, který má určité limitace, a proto se mohou u některých typů souborů vyskytnout problémy (například u souborů typu .PPTX a .PPT).

  poznámka

  U formátu .txt je potřeba ukládat soubor v kódování UTF-8, jinak se do .pdf nepřevede korektně. 

  Obr. 1: Nastavení typu úkolu Odevzdat soubor(y)

Odevzdávání

Pro odevzdání souboru student musí: 

 1. Kliknout na tlačítko “Přidat řešení úkolu”, čímž se dostane k dialogu pro nahrání souboru (vizte obr. 2).

  Obr. 2: Nahrávání souborů

 2. Nahrát požadovaný soubor. Soubor mohou studenti přidat přetažením souboru myší do označeného pole nebo pomocí tlačítka “Přidat…”.

 3. Kliknout na tlačítko “Uložit změny” (vizte obr. 2).
 4. V přehledu Stav odevzdání úkolu by se měla objevit položka Naposledy změněno, zobrazí se také přidaný soubor (přidané soubory) (vizte obr. 3).
 5. Pokud je třeba provést změny, klikne student na tlačítko “Upravit řešení úkolu” (vizte obr. 3, 4).
 6. Při běžném nastavení Úkolu, tj. není-li vyžadováno, aby student zmáčkl tlačítko “Odevzdat úkol” nebo přijal prohlášení, se změní stav odevzdání na Odesláno k hodnocení - v tom případě už není vyžadována žádná další akce (vizte obr. 3).

  Obr. 3: Přehledová tabulka Stav odevzdání úkolu - stav Odesláno k hodnocení

  Pokud je vyžadováno, aby student potvrdil, že verze odevzdaného řešení je konečná, bude stav odevzdání označen jako Návrh (neodesláno), a jakmile bude student s prací na úkolu hotov, klikne na tlačítko “Odevzdat úkol” (vizte obr. 4).

  Pozor

  Po provedení této akce už student nebude moci úkol jakkoliv upravovat.

  Obr. 4: Přehledová tabulka Stav odevzdání úkolu - stav Návrh (neodesláno)

Hodnocení

Uložení odevzdaných souborů

Pokud chcete hodnotit odevzdané práce, je nejprve nutné si je stáhnout do vlastního počítače. Úkoly můžete stahovat buď jednotlivě kliknutím na soubor ve sloupci Odevzdat soubor(y), nebo můžete všechny odevzdané úkoly stáhnout hromadně v souboru zip, a to využitím možnosti Uložit odevzdané úkoly v rolovací nabídce Akce nad přehledovou tabulkou nebo pomocí odkazu v bloku Správa/Správa úkolu/Uložit odevzdané úkoly (vizte obr. 5).

Obr. 5: Hromadné stažení všech odevzdaných úkolů

Poznámka

Soubory se stáhnou ve stejném formátu, v jakém je studenti odevzdali. Pokud byl součástí úkolu i text online, stáhne se jako soubor HTML. Pro snadnější identifikaci začínají názvy souborů v archivu zip křestním jménem a příjmením studenta.

Známkování a zpětná vazba

Pokud již máte zkontrolované odevzdané práce, můžete přistoupit k oznámkování úkolu, případně k udělení zpětné vazby studentům. V závislosti na nastavení jsou vám k dispozici tyto možnosti:

 • Komentář učitele. Kdy učitel pomocí HTML editoru napíše studentovi komentář k jeho práci.
 • Soubory se zpětnou vazbou. Kdy učitel může k ohodnocené práci připojit soubor(y) obsahující zpětnou vazbu.
 • Klasifikační arch. Kdy učitel může ohodnotit úkoly offline do klasifikačního archu, který po následném nahrání zpět do systému zapíše a aktualizuje všechny známky.

Poznámka

Odevzdají-li studenti úkol ve formátu PDF, bude učiteli automaticky k dispozici také typ hodnocení PDF poznámky.

Dále v nápovědě