Přeskočit obsah

“Offline” úkol

Tento typ úkolu se používá pro činnosti vypracovávané mimo počítač. Výhodou však je, že učitelé mají možnost zadat do systému Moodle známky a poskytnout přes něj studentům zpětnou vazbu.

Poznámka

Výhodou tohoto typu Úkolu je také to, že se známky udělené studentům započítávají do celkového hodnocení kurzu a známka tudíž bude využita pro výpočet závěrečné známky.

Nastavení

Typ Úkolu “Offline” úkol vytvoříte takto (viz obr. 1):

 1. V nastavení úkolu přejděte do sekce Typy úkolů.
 2. Zrušte označení všech Typů úkolů, aby studenti nemohli odevzdávat žádné soubory či texty.

  Poznámka

  Ačkoliv nebudou studenti moct odevzdat žádný úkol, přesto mohou k úkolu psát komentáře. Více informací o komentářích zde.


  Obr. 1: Nastavení offline činnosti

Odevzdávání

V tomto typu úkolu jsou studenti hodnoceni za práci, kterou vykonali či odevzdali mimo systém Moodle, nejčastěji přímo v semináři, proto zde již není potřeba nic vyplňovat ani odevzdávat.

Hodnocení

Jelikož tento Typ úkolu slouží k tomu, aby mohl být ohodnocen úkol, který probíhá mimo počítač, není zde potřeba stahovat žádné odevzdané práce.

Známkování a zpětná vazba

Pokud již máte úkoly zkontrolované, můžete přistoupit k jejich oznámkování, případně k udělení zpětné vazby studentům. V závislosti na nastavení jsou vám k dispozici tyto možnosti:

 • Komentář učitele. Kdy učitel pomocí HTML editoru napíše studentovi komentář k jeho práci.
 • Soubory se zpětnou vazbou. Kdy učitel může k ohodnocené práci připojit soubor(y) obsahující zpětnou vazbu.
 • Klasifikační arch. Kdy učitel může ohodnotit úkoly offline do klasifikačního archu, který po následném nahrání zpět do systému zapíše a aktualizuje všechny známky.

Dále v nápovědě