Přeskočit obsah

Skupinová a uživatelská přenastavení

Skupinová a uživatelská přenastavení umožňují úpravu některých vlastností konkrétního testu. Tyto úpravy je pak možno aplikovat na vybrané uživatele či skupiny a přitom zachovat původní nastavení pro ostatní uživatele (studenty). Tyto uživatele pak můžete najít v rozklikovací nabídce hlavní stránky testu.

Ke skupinovým či uživatelským přenastavením přejdete pomocí bloku Přenastavení.

Obr. 1: Přístup k přenastavením uživatelů/skupin

Skupinová přenastavení

Po kliknutí na odkaz v bloku Správa/Správa testu/Skupinová přenastavení se zobrazí seznam skupin spolu s informací o tom, která přenastavení se jich týkají (viz obr. 2). Jednotlivá přenastavení lze upravit pomocí ikony , duplikovat pomocí ikony nebo odstranit pomocí ikony .

Obr. 2: Přehled provedených přenastavení

Kliknutím na tlačítko “Přidat přenastavení skupiny” přejdete na stránku určenou k zadání nového skupinového přenastavení.

 1. Přenastavit skupinu. Tato rozbalovací nabídka umožňuje výběr skupiny, které se mají přenastavení týkat.

 2. Přístup k testu pro vybranou skupinu můžete omezit pomocí pole vyžaduje heslo (heslo může být jiné, než je základní heslo v testu – tímto způsobem lze efektivně chránit skupinový přístup před ostatními uživateli).

 3. Zadáním data a času v polích zpřístupnit test a uzavřít test lze určit období, kdy je test přístupný studentům z vybrané skupiny.

 4. Zaškrtnutím políčka Povolit můžete stanovit časový limit – určíte, kolik času budou mít studenti dané skupinky na pokus o splnění testu (tímto způsobem můžete v rámci stejného testu rozlišovat např. různé výkonnostní skupiny studentů).

 5. Povolený počet pokusů určuje, kolikrát se budou studenti moci pokusit o splnění testu.

 6. Pokud si přejete zrušit provedené úpravy a nahradit je výchozími nastaveními, využijte tlačítko “Vrátit se k výchozím nastavením testu”.

 7. Úpravy uložíte kliknutím na tlačítko “Uložit”. Je také možné přejít v jednom kroku k uložení a přenastavení pro následující skupinu pomocí tlačítka “Uložit a zadat další přenastavení”.

  Obr. 3: Skupinová přenastavení

Uživatelská přenastavení

Po kliknutí na odkaz v bloku Správa/Správa testu/Uživatelská přenastavení se zobrazí seznam uživatelů spolu s informací o tom, která přenastavení se jich týkají (viz obr. 4). Jednotlivá přenastavení lze upravit pomocí ikony , duplikovat pomocí ikony nebo odstranit pomocí ikony .

Obr. 4: Přehled provedených přenastavení

Kliknutím na tlačítko “Přidat přenastavení uživatele” přejdete na stránku určenou k zadání nového individuálního přenastavení.

 1. Přenastavit uživatele umožňuje výběr jednotlivého uživatele, kterého se mají přenastavení týkat. Do pole Hledat můžete zadat jméno studenta, případně jej rovnou vybrat ze seznamu dole (seznam zobrazuje pouze uživatele zapsané momentálně v kurzu).

 2. Přístup k testu můžete omezit zadáním hesla do pole Vyžaduje heslo (heslo může být jiné, než je základní heslo v testu – tímto způsobem lze efektivně chránit individuální přístup před ostatními uživateli).

 3. Zadáním data a času v polích Zpřístupnit test a Uzavřít test lze určit období, kdy je test přístupný.

 4. Zaškrtnutím políčka Povolit můžete stanovit časový limit – určíte, kolik času bude mít vybraný uživatel na pokus o splnění testu (tímto způsobem můžete v rámci stejného testu rozlišovat např. různé výkonnostní skupiny studentů).

 5. Povolený počet pokusů určuje, kolikrát se bude student moci pokusit o splnění testu.

 6. Pokud si přejete zrušit provedené úpravy a nahradit je výchozími nastaveními, využijte tlačítko “Vrátit se k výchozím nastavením testu”.

 7. Úpravy uložíte kliknutím na tlačítko “Uložit”. Je také možné přejít v jednom kroku k uložení a přenastavení pro další uživatele pomocí tlačítka “Uložit a zadat další přenastavení”.

  Obr. 5: Uživatelská přenastavení

Dále v nápovědě