Přeskočit obsah

Nastavení Průzkumu

Jak přidat činnost Průzkum

  1. Zapněte režim úprav v kurzu (tlačítko “Zapnout režim úprav” v pravém horním rohu hlavní strany kurzu).
  2. V požadovaném týdnu/tématu kliknutím na odkaz “Přidat činnost nebo studijní materiál” přejděte k výběru aktivity.
  3. Z možností zvolte Průzkum (viz obr. 1). Tímto krokem přejdete na stránku Nastavení nově vytvořené činnosti Průzkum.

Obr. 1: Přidání činnosti Průzkum

Nastavení činnosti Průzkum

Níže jsou popsány možnosti nastavení činnosti Průzkum. K úpravám nastavení je možné se kdykoliv vrátit kliknutím na název činnosti na hlavní straně kurzu a otevřením odkazu v panelu Správa/Správa průzkumu/Upravit nastavení.

Nastavení činnosti Průzkum jsou rozdělena do sekcí. Ve výchozím zobrazení je rozbalená pouze sekce Obecná nastavení. Ostatní sekce lze rozbalit kliknutím na název dané sekce, případně můžete zobrazit všechny sekce kliknutím na odkaz Rozbalit vše (viz obr. 2).

Obecná nastavení

Sekce Obecná nastavení slouží k vložení názvu a úvodního textu a zvolení typu Průzkumu (viz obr. 2).

  1. Název je text odkazu, který se studentům zobrazí na hlavní straně kurzu. Je tedy vhodné zvolit název vystihující účel daného Průzkumu.
  2. Typ průzkumu umožňuje volit mezi pěti typy předem připravených dotazníkových nástrojů, které se zobrazí po kliknutí na rozbalovací nabídku. Více o jednotlivých typech se dozvíte v sekci Typy Průzkumu. Volit je možno mezi:

  3. ATTLS (verze s 20 položkami)

  4. Důležité okamžiky (Critical incidents)
  5. COLLES (Zkušenosti)
  6. COLLES (Představy/Zkušenosti)
  7. COLLES (Představy)

Popis slouží ke sdělení přesnějších informací k danému Průzkumu. K dispozici je zde HTML editor, který umožňuje podobné formátování textu jako například MS Word aj. Pomocí HTML editoru můžete také vložit obrázek, případně audio nahrávku či video.

Poznámka

Každý typ Průzkumu má přednastavený určitý úvodní text, který obecně popisuje účel průzkumu. Tento úvodní text bude studentům zobrazen, pokud necháte pole Úvodní text prázdné. Vepíšete-li do pole vlastní informace, student uvidí pouze je.

Zaškrtnutím políčka Zobrazit popis na titulní straně kurzu můžete zobrazit úvodní text na hlavní straně kurzu v rámci daného tématu.  

Obr. 2: Sekce Obecná nastavení nastavení činnosti Průzkum

Pozor

Průzkum nelze nastavit jako anonymní. Studenti sice nemohou vidět odpovědi svých spolužáků, učitel však vidí odpovědi všech studentů jmenovitě. Je vhodné studenty o tomto informovat.

Další nastavení

(Tato nastavení jsou ve výchozím zobrazení sbalená. Zobrazíte je kliknutím na název sekce.)

Mezi dalšími nastaveními najdete Běžná nastavení moduluOmezit přístup a Plnění činnosti (v případě, že je tato funkce povolena správcem systému a v kurzu).

Oprávnění v kontextu činnosti Průzkum

Oprávnění v kontextu této činnosti naleznete po kliknutí na název činnosti na hlavní straně kurzu – odkaz na ně se zobrazí v bloku Správa/Správa průzkumu/Oprávnění. Oprávnění je možné v kontextu konkrétní činnosti nebo kurzu upravit podle specifických potřeb.

Dále v nápovědě