Přeskočit obsah

ČKD/FAQ

Je možné vytvořit Průzkum na míru?

Pokud chce učitel studentům položit vlastní otázky, je vhodnější využít modulu Dotazování, kde vyučující sestavuje sadu otázek i možnosti odpovědí sám. V modulu Průzkum nelze předem připravené otázky jakkoliv měnit.

Je možné nastavit, aby studenti mohli měnit své odpovědi?

Nastavení změny uložené odpovědi není v žádném typu Průzkumu možné. Jakmile student Průzkum ukončí, své odpovědi už změnit nemůže.

Mohou studenti na Průzkum odpovídat anonymně?

Průzkum nelze nastavit jako anonymní. Studenti sice nemohou vidět odpovědi svých spolužáků, učitel však vidí odpovědi všech studentů jmenovitě. Po dokončení určitého Průzkumu se studentovi kliknutím na odkaz Průzkumu zobrazí graf jeho odpovědí ve srovnání s průměrem odpovědí ostatních uživatelů.

Dale v nápovědě