Přeskočit obsah

Hotspots

S hotspoty pracují tři různé aktivity H5P: dvě testové varianty a jeden výukový materiál. Find Multiple Hotspots je testová úloha založená na hledání bodů na obrázku. Tato úloha je známkovatelná - za kliknutí na nesprávné místo se body odečítají a za kliknutí na správné přičítají. Podobně funguje také aktivita Find the Hotspot, ve které ale studenti hledají pouze jeden bod. Image Hotspots je interaktivní výukový materiál na podobném základu jako předchozí aktivity. Jedná se o obrázek, ve kterém jsou vyznačeny body. Tyto body mohou po rozkliknutí odkrýt poznámky učitele, videa nebo další obrázky. Tento výukový materiál se proto hodí například pro výuku reálií nebo při analýze informací z obrazů.

Ukázky těchto aktivit si můžete prohlédnout na stránkách H5P:

Nastavení

Nastavení se u těchto tří aktivit mírně liší, základ je u nich ale stejný.

Obr. 2: Základní nastavení
 1. Nejprve je nutné vyplnit nadpis - pod tímto názvem najdete svou aktivitu později v Bance obsahu.
 2. Volitelně můžete vyplnit metadata. Jak na to naleznete v tomto odkazu.
 3. Přidejte obrázek na pozadí / Background image pomocí tlačítka Přidat obrázek.
 4. V případě Find the Hotspots a Find the Multiple Hotspots přejdete k dalšímu bodu nastavení jedním z tlačítek Aktivní body. U aktivity Image Hotspots stačí sjet na stránce níže.

Nastavení Find the Hotspot

Find the Hotspots nastavíte následujícím způsobem.

Obr. 3: Nastavení aktivních bodů
 1. Vyplňte popis úlohy. Tento popis slouží studentům jako zadání, tedy napište, co mají na obrázku hledat.
 2. Aktivní body vytvoříte přetažením kolečka nebo čtverečku do obrázku. Následně se vám zobrazí nabídka, ve které je možné vyplnit zpětnou vazbu, která se zobrazí studentovi po kliknutí na tento bod, a zaškrtnout, zda je odpověď správně. Po vyplnění této tabulky potvrďte vytvoření aktivního bodu tlačítkem Hotovo. Následně můžete měnit velikost bodu. Je žádoucí, aby bod pokrýval pokud možno celou plochu žádané části obrázku.

  Obr. 4: Nabídka při tvorbě aktivního bodu

 3. Ve zpětné vazbě označené číslem 3 vyplňte text, který se studentovi zobrazí, pokud klikne na místo, kde se nenachází žádný aktivní bod.

 4. Pokud chcete, aby se zpětná vazba studentovi zobrazila v novém vyskakovacím okně, zaškrtněte tuto možnost.
 5. V nabídce opakovat můžete zvolit, jak se budou jmenovat tlačítka pro opakování úlohy a pro její ukončení.

Nastavení Find Multiple Hotspots

Nastavení  Find Multiple Hotspots je skoro stejné jako u Find the Hotspot, nenabízí ale možnost nastavit texty pro tlačítka opakování úlohy a její ukončení, neumožňuje zobrazit zpětnou vazbu jako vyskakovací okna a nastavení prozatím není dostupné v českém jazyce.

Oproti Find the Hotspot má navíc tři možná nastavení, a to:

 • Hotspot Name neboli název aktivního bodu - do této kolonky vyplňte, co student v obrázku hledá. Tento název bude později použit ve zpětné vazbě.
 • Number of correct hotspots that need to be found for question completion neboli počet aktivních bodů, které musí student nalézt, aby aktivitu úspěšně ukončil.
 • Feedback if the user selects an already found hotspot neboli kolonku pro zpětnou vazbu, která se studentovi zobrazí v případě, že klikne na hotspot, který už předtím nalezl.

Nastavení Image hotspots

Na rozdíl od Find Multiple Hotspots a Find the Hotspot není nutné přecházet k vytváření aktivních bodů pomocí tlačítka Další krok, stačí sjet na stránce níž. Narozdíl od předchozích aktivit také není možné měnit velikost a tvar aktivních bodů - Image hotspots je výukový materiál, body jsou v něm proto zobrazeny jako malé barevné ikonky, jejichž tvar a barvu je možné změnit a které je možné rozkliknout pro další informace. Těmi může být text, obrázek nebo video. Image hotspot nastavíte následujícím způsobem.

Obr. 5: Nastavení Image hotspot
 1. Volitelně můžete vyplnit alternativní text obrázku.
 2. Pokud vám nevyhovuje nabídka předdefinovaných ikon, je možné použít pro ikonu aktivního bodu vlastní obrázek. Pro jeho nahrání zvolte možnost Nahraný obrázek a zobrazí se vám ikona pro Přidání obrázku.
 3. Vlastní obrázek ale není nutný, ELF nabízí řadu předdefinovaných ikon, které můžete použít pro vyznačení aktivních bodů, například plus, minus, křížek nebo otazník.
 4. Mimo tvar můžete také zvolit vlastní barvu aktivního bodu.
 5. Polohu aktivního bodu vyberete kliknutím na příslušné místo na obrázku kurzorem myši.
 6. Překrýt celý obrázek na pozadí: Pokud tuto možnost zaškrtnete, po rozkliknutí obsahu bude tímto obsahem zakryta celá stránka. Pokud kolonku ponecháte prázdnou, bude velikost okna přizpůsobena obsahu.
 7. Záhlaví aktivního bodu představuje nadpis, který bude tento bod mít po rozkliknutí jeho obsahu.
 8. Zvolte typ obsahu aktivního bodu - přidat můžete text, obrázek nebo video. Tyto položky můžete také kombinovat. Více o nastavení při vkládání médií najdete v tomto odkazu.
  • Po zvolení textu se vám zobrazí textový editor, do kterého můžete vepsat poznámky k této části obrázku.
  • Po zvolení obrázku se vám zobrazí ikona pro nahrání souboru obrázku z počítače.
  • Video je možné vložit jako soubor z počítače nebo URL adresu zdroje videa.
 9. Nový obsah aktivního bodu přidáte tlačítkem Přidat item.
 10. Nový aktivní bod obrázku přidáte tlačítkem Přidat aktivní bod.

Dále v nápovědě