Přeskočit obsah

Fill in the blanks

Fill in the blanks je test založený na doplňování krátkých výrazů do textu. Tato aktivita je podobná testové uloze typu cloze, nemá ovšem tolik ochran proti podvádění – slouží proto spíše pro cvičné účely. Za tuto aktivitu je možné udělit známku.

Obr. 1: Fill in the blanks se podobá úloze cloze.

Vytvoření

Tuto aktivitu jednoduše vytvoříte v Bance obsahu tlačítkem Přidat (obrázek 2).

Obr. 2: V Bance obsahu rozklikněte nabídku přidat a zvolte možnost Fill in the blanks.

Nastavení

Fill in the blanks nastavíte následujícím způsobem (obrázek 3).

Obr. 3: Nastavení aktivity Fill in the Blanks
 1. Pokud chcete nastavit metadata jako je jméno autora, licence a rok vzniku, pokračujte kliknutím na tlačítko Metadata a vyplňte metadata dle návodu.
 2. V kolonce označené číslem 2 vyplňte Nadpis textu - pod tímto názvem je možné později dohledat tuto aktivitu ve vaší Bance obsahu.
 3. Pokud chcete přidat k testu obrázek nebo video, pokračujte kliknutím na tlačítko Media. Návod na vložení videa naleznete zde.
 4. V kolonce Popis úlohy vyplňte pokyny pro studenty nebo ponechte předdefinovanou odpověď: “Doplňte chybějící slova.”
 5. Přehlednou nápovědu k vytváření otázek zobrazíte kliknutím na tlačítko Zobrazit pokyny.
 6. Sem patří testové otázky i se správnými odpověďmi. Fill in the blanks je podstatně jednodušší na vytvoření oproti úloze cloze, avšak stále má svá pravidla - správné odpovědi ohraničujte hvězdičkami a alternativní odpovědi oddělujte lomítkem. Pokud zapomenete, jak na to, můžete využít nápovědy (viz přechozí bod).
 7. Pokud chcete rozdělit otázky do více stran, můžete přidat Nové textové bloky.
 8. Kolonka Celková zpětná vazba umožňuje nastavit hodnocení. Více o něm níže v sekci v kapitole Známkování.
 9. V kolonce Nastavení chování najdete další nastavení aktivity. Více o tom níže v kapitole Další nastavení.

Známkování

Fill in the Blanks je možné známkovat. Studentova procentuální úspěšnost se tedy propíše mezi ostatní známky ELFu na základě celkového nastavení modulu H5P. Uvnitř modulu, na úrovni nastavení Summary, je ale možné vytvořit paralelní stupeň známkování. Nastavení tohoto známkování naleznete v kolonce Celková zpětná vazba.

Obr. 6: Zpětná vazba
 1. Toto známkování je založeno na slovním hodnocení výkonu, které můžete vyplnit podle svého.
 2. Každý výsledek má vlastní procentuální rozsah úspěšnosti, při které se studentovi zobrazí.
 3. Další možnou zpětnou vazbu přidáte tlačítkem Přidat rozsah.
 4. Pokud chcete, aby měly tyto zpětné vazby stejně velké úseky procentuální úspěšnosti, snadno je rozdělíte tlačítkem Rozložte rovnoměrně.

Další nastavení

Fill in the Blanks nabízí ještě několik dalších nastavení. Najdete je v menu Nastavení chování. mezi nimi je:

 • Povolit tlačítko “Opakovat”
 • Povolit tlačítko “Zobrazit řešení”
 • Po zadání automaticky zkontrolovat odpovědi
 • Rozeznávat velká a malá písmena
 • Před zobrazením řešení je třeba odpovědět na všechna pole
 • Vložte vstupní pole na samostatné řádky
 • Zobrazit potvrzovací dialog “Zkontrolovat”
 • Zobrazit potvrzovací dialog “Opakovat”
 • Přijmout malé pravopisné chyby: Je-li aktivováno, odpověď se také počítá jako správná s drobnými pravopisnými chybami (3-9 znaků: 1 pravopisná chyba, více než 9 znaků: 2 pravopisné chyby)

Dále v nápovědě