Přeskočit obsah

Používání Chatu

Vstup do chatu

Po otevření konkrétního Chatu z hlavní strany kurzu se zobrazí dvě, případně tři možnosti (viz obr. 1): 

 1. Klikněte zde pro vstup do chatu. Budete přesměrováni na Chat ve výchozím zobrazení.

 2. Použijte přístupnější rozhraní. Budete přesměrováni do jednodušší verze chatovací místnosti bez rámců a JavaScriptu.

 3. Ukázat proběhlé chatování. Jestliže již proběhla nějaká chatování a uživatel má oprávnění si je prohlédnout, bude po kliknutí přesměrován na jejich seznam.

  Obr. 1: Vstup do chatu

Je-li při otevření Chatu z hlavní strany kurzu v chatovací místnosti někdo aktuálně přítomen, zobrazí se jména přítomných uživatelů v sekci Stávající uživatelé (viz obr. 1). 

Připojení k chatování

Chatovací místnost

Po zvolení možnosti Klikněte zde pro vstup do chatu (viz obr. 1) se otevře nové okno s chatovací místností, která je rozdělena na dvě části: vpravo je možno vidět aktuálně přítomné účastníky Chatu, vlevo příspěvky účastníků. Zprávy účastníci píší do pole v dolní části okna a odesílají je za pomoci tlačítka Odeslat (viz obr. 2).

Obr. 2: Rozvržení chatovacího okna činnosti Chat

Uživatelé mohou dále v chatovacím okně využít fukcí:

 1. Diskuze. Kliknutím na odkaz Diskuze pod jménem konkrétního uživatele je možné zprávu směřovat přímo tomuto uživateli, aby bylo zdůrazněno, komu tato zpráva patří (viz obr. 3).

  Pozor

  Tato zpráva je zobrazena všem přítomným uživatelům.

 2. Prozvonit. Kliknutím na odkaz Prozvonit pod jménem konkrétního uživatele bude tento uživatel zvukovým znamením upozorněn, že ho některý uživatel prozvání. V chatovacím okně se taktéž zobrazí upozornění, že vás daný uživatel prozvonil (viz obr. 3).

  Obr. 3: Další funkce chatovacího okna

Uživatelé mají v chatovacím okně možnost změnit jeho vzhled, a to kliknutím na odkaz Motivy pod tlačítkem pro odesílání zpráv (viz obr. 2). Nabídnuty jsou zde dvě možnosti vzhledu - Bubble a Compact. V původním nastavení je studentům zobrazován vzhled Compact.

Pozor

Změní-li účastník vzhled svého chatovacího okna, bude zobrazeno okno prázdné, student tedy neuvidí příspěvky, které doposud do Chatu přibyly.

Použijte přístupnější rozhraní

Pro zobrazení chatovacího okna ve verzi bez rámců a JavaScriptu vyberte po otevření Chatu z hlavní strany kurzu možnost Použijte přístupnější rozhraní. Tu může být vhodné použít v případě starších verzí prohlížečů nebo pomalého internetového připojení.

Proběhnuté chatování

Pro zhlédnutí proběhnutých chatování (máte-li k tomu oprávnění) klikněte na možnost Ukázat proběhnuté chatování po otevření Chatu z hlavní strany kurzu. Učitelé se mohou k proběhlým chatováním dostat také přes Nastavení/Správa chatu/Ukázat proběhnuté chatování.

Pod zvoleným tématem Chatu se zobrazí seznam všech chatování. Seznam ukazuje čas, kdy každé chatování začalo a skončilo a dále kteří uživatelé se jej zúčastnili a kolik zpráv každý z nich odeslal. Proběhlé chatování je možno zhlédnout kliknutím na odkaz Ukázat toto chatování, uživatel s rolí učitele může případně chatování odstranit kliknutím na Odstranit toto chatování.

Obr. 4: Zobrazení proběhnutých chatování

Aby proběhlá chatování mohli vidět i studenti, musí učitel či správce Chat nastavit tak, aby toto oprávnění měli přidělené. Přečtěte si podrobněji na stránce Nastavení Chatu v sekci Oprávnění v kontextu činnosti Chat

Proč používat Chat

Chat má oproti Fóru tu výhodu, že se komunikace odehrává v reálném čase. Obzvláště vhodný je v případě, kdy se skupina chatujících nemůže setkat osobně. Zde je několik příkladů:

 • Pravidelná setkání zaměstnanců z velkých nebo roztroušených pracovišť, kde se probírají studentské záležitosti či otázky ohledně učiva.
 • Pravidelná setkání studentů online kurzů, která jim umožní podělit se o zkušenosti s ostatními studenty kurzu, pocházejícími například z jiného města (nebo země).
 • Zprostředkování komunikace se zahraničními odborníky přispívajícími k výuce předmětu.
 • Učitel chce se studenty spolupracovat, i když je mimo školu.
 • Student je dočasně neschopen docházky, a tak využívá chatu s učitelem, aby dohnal své studijní povinnosti.
 • Studenti jsou na praxi a na chatu se setkávají, aby s učitelem i mezi sebou navzájem probrali své zkušenosti.

Proč nepoužívat Chat

Pokud není učitel v chatovací místnosti přítomen trvale, nebo je-li Chat v určité době skrýván a odhalován, není snadné obsah chatování, jakmile jednou začne, kontrolovat.

Obzvláště pro mladší studenty může být obtížné zůstat u tématu, mohou mít tendenci posílat zbytečné příspěvky nebo ostatní uživatele samoúčelně “prozvánět”. 

V některých situacích může být vhodnější Fórum, které před odesláním příspěvku dává čas k jeho promyšlení, a příspěvek může být krátce před zveřejněním ještě dodatečně editován.

Zeptejte se na diskusních fórech Moodlu:

Dále v nápovědě